Valikud: Saaremaa või Ida-Saaremaa vald

Lõplike ühinemisotsuste langetamise aeg läheneb. Erinevatest võimalikest variantidest räägitakse palju. Üks saar, üks omavalitsus – ideena on see mõistlik. Saaremaa kui terviku arendamine ja turundamine – tundub loogiline. Samas, elades Kuressaarest kaugemal kui 50 km, tunnetan ohtu, et arendus- ja investeerimistegevus koondub eelkõige Kuressaare linna. Otsuste tegemine võib minna liiga poliitiliseks ja anonüümseks.

Tihti põhjendatakse haldusreformi läbiviimise vajadust Saare maakonna elanike arvu vähenemisega. Selle põhjuseks ei ole praegune omavalitsuste arv ning seda ei suuda takistada ka ühe suurvalla loomine.

Elanikkonna vähenemine ja vananemine toimub kõikjal Eestis. Saaremaalt lahkumise põhjuseks on saareline eripära. Mandri-Eestis on tööturg suurem ja igapäevased läbitavad vahemaad saavad olla pikemad.

Ühinemisel Saaremaa vallaga usun, et Orissaare vald esialgu ei kaota oma tänast rolli. Saaremaa suurvallas jääb Orissaare alevik ilmselt saare idaosa keskuseks. Suures omavalitsuses langetatakse otsuseid teenuste kasutajate arvu järgi. Seega on pigem eelis linnal koos lähiümbrusega ning Orissaarel. Samas on keskuse säilimiseks vaja teenuste kasutajaid, mis on suures osas seotud praeguste Laimjala, Leisi, Pöide ja Valjala valla arenguga.

Ida-Saaremaa puhul tuleb keskuse mõiste eraldi lahti mõtestada. Ühtlasema arengu tagamiseks võib neid keskusi olla mitu. Kui viie valla läbirääkimistel leitakse ühisosa, mille tulemusena tehakse otsuseid inimeste lähedal ja efektiivsemalt kui täna, võib just Ida-Saaremaa vald olla meie piirkonnale parim. Siiski on mõlema valla puhul eelkõige tähtis loodava omavalitsuse sisu ja inimesed, kes hakkavad seda ellu viima. Aeg näitab, kuidas praegu veel paberil olev haldusreform ellu rakendub ja milliseid muudatusi see tegelikult endaga kaasa toob.

Marili Niits, Orissaare vallavolikogu esimees

Print Friendly, PDF & Email