MUHU UUDISSED: Kena kevade

Ikka terit jälle, kulla rahvas. Ei neh millal viimati olli lehekuu alguses nii tulisema kena ja soe ilm, seda ete änam ep mäletagid. Aga seevuasta oo ikka tõesti kena ilm seisn. Neh, mis nõuksega oo ju ühna lust talguid pidada. Nõnna et kulla munuksed, laupa teeme ää. Vallamajast tuletatse miele, et nõnna kut igavuasta suab talgute aegas tehtud kulutuste iest natusse raha kua tagasi jälle. Sie kord oo kenaste valla kodulehe pial kirjas puhas. Ja muidugid sie asi kua viel, et ikka suppi jägatse jälle talgulistele. Nõnna et talgujuhid, uurige asjad täpsemaste järgi.

Aga nüid ma anna muuseumi uudissime tiada. Sie sur kange kalme leiunäitus oo nüid ülaval ja seda võib sial uudistamas köia. Aga sellega põle pooleskid kõik uied ja põnevad asjad sial Koguvas viel otsa lõppen mitte. Üheteistmenda mai õhta tihasse uksed lahti Kunstitallil, mis nüid siis muuseumi omaks oo suan. Sõnna pannasse kua ulgemini näitusi nüidsest üles.

Ja Muhu laata pietse sie­vuasta neljateistmendal mail. Kis tahab sõnna misegagid kauplema minna, siis piaks akkama ennasid Annelile kirja piale andma. Numbri pial 50 37 407? Neh, et ikka tiaks renni eares ruumi varuda, kus oma nodid laiali laota suab. Ja nendele, kis laadale ostma lähtvad, nendele koa kõrva taha panemiseks, et laat akkab Hellamoal pihta kellu ühessast. Suate tassakesti laanisid tiha.

Mineva riede köis üks pisike kamp Liiva kuoli lapsi ülemoal, suures Talina linnas. Uieniidi Anu ja Antsu-Matsi Inna ja Mai muuseumist võtsid igaüks poar massakast likki ja pannid paarutes Talina. Asja olli ju küll ja viel. Meite suure kirgu ake oo sial kordategemisel. Neh ja muhulastel oo ju sie kogukonna ehitusjärelvalve ikka kõege riitilisem . Eks siis kunstiuvilised lapsed läksid nüid ja vuatasid, et ikka ake kenaste korda suaks tehtud. Ja kui juba korra mindud, siis uuriti toomikirkus kua rinki ja bastionites ja kunstiakadeemias õppesid natusse seda kua, mismoodi sie restaureerimine köib.

Neh ja üks jutt oo mool viel. Selle murdelugude roamatu kohta uuritse viimsel aal kangeste palju. Mõni juba kardab hullusti, et nie, kis põle Ooandjas toetan mitte, et nie ep suagid omale seda osta. Ja mõni teene jälle küsib, et kus ta roamat jäen oo, et põle teist nähe. Just natusse kannatust viel. Sie oo alles rükikojas ja enne juanibed suab kohe kindlaste valmis kua. Et kui ülemoa muhulased rohkem sii köima akkavad, siis kindlaste suab roamatu koa kätte.

Neh, et olga siis sedakorda jälle moekast, kulla munuksed!

Print Friendly, PDF & Email