“Liikumine teeb erksaks Orissaare 2016”

Coca-Cola ja Eesti olümpiakomitee on käivitanud liikumisprogrammi “Liikumine teeb erksaks!”.

Programmiga on liitunud ka Orissaare, kus liikumisürituse viivad läbi Orissaare gümnaasium ja MTÜ Orissaare Sport.

2015. aasta lõpus andis Coca-Cola Eesti olümpiakomiteele (EOK) üle tšeki summas 51 000 eurot, mis suunati üle-eestilise “Liikumine teeb erksaks!” programmi läbiviimiseks. Projekti siht on tõsta inimeste teadlikkust liikumise olulisusest, anda rahalist tuge kogu perele mõeldud liikumisürituste läbiviimiseks ning jagada liikumisürituse korraldajate praktikaid teiste korraldajatega üle kogu maailma.

Coca-Cola ja EOK ühisprojekt taotleb koostöös kohalike kogukondadega kõigi inimeste, iseäranis laste, noorte ja kogu pere liikumisharrastuse populariseerimist. Eesmärk on muuta pered füüsiliselt aktiivsemaks ja innustada neid harrastama tervislikke eluviise. Oluline märksõna on rahvaspordiliikumine, millele Coca-Cola saavutusspordi kõrval üha enam tähelepanu pöörab.

Orissaares toimub projekti raames “Liikumine teeb erksaks Orissaare 2016”, mille põhieesmärk on sama – tuua üha rohkem inimesi liikumise ja koostegemise rõõmu juurde.

Orissaare spordiüritusel järgitakse projekti eesmärki, tõstes kesksele kohale meie tammega staadioni ja vana traditsiooni, ümber Orissaare jooksu, mille taaselustamiseks on see projekt just sobilik.

Sportlik perepäev Orissaares toimub 31. mail kell 10. Alustame Orissaare tammega staadionilt.

Päeva programm näeb ette ümber Orissaare jooksu 1.–6. klassile ning eraldi arvestuses kõigile, kes sellest vanusegrupist ülespoole jäävad. Eraldi leiavad äramärkimist kõige sportlikum pere, kõige noorem osaleja ja kõige eakam osaleja ning otse loomulikult ka jooksu üldvõitja. Samuti saavad auhinna kõige sportlikum klass, kiireim õpetaja ja kõige efektsema spordikostüümi kandja.

Ümber Orissaare jooks on sobilik oma jooksuvormi proovilepanekuks, samuti sobib see neile, kes soovivad meeldivalt rahulikus tempos (kepi)kõndi harrastada. Kõik on oodatud.

Lasteaiaealistele toimub maastikumäng tammega staadionil. Tegu on eakohase liikumist ja nuputamist kätkeva sportlik-mängulise tegevusega.

“Liikumine teeb erksaks Orissaare 2016” sportlikule päevale on oodatud kõik, iseäranis kooliõpilased ja kõik pered.

Jälgige infot www.orissaaresport.ee ja Orissaare Spordi Facebooki lehelt.

Raimo Tamm, MTÜ Orissaare Sport ja Orissaare gümnaasium

Print Friendly, PDF & Email