Lasteaiamudilasi on rohkem

Viimase 15 aasta jooksul on Saare maakonna koolieelsete lasteasutuste arv püsinud stabiilne, küll aga on märgatavalt kasvanud nendes 21 lasteasutuses käivate mudilaste arv.

Statistikaameti andmed näitavad, et kui 2005. aastal kuulus maakonna lasteasutuste nimekirjadesse 1275 last, siis mullu oli lapsi 1598.

Möödunud aastal lasteaedades käinud mudilastest 820 olid poisid ja 778 tüdrukud.

Neid lapsi, kes 1. septembri seisuga olid alla kahe aasta vanad, käis lasteaedades kokku 90. Juba tublisti suurem oli aias käivate 2-aastaste arv – 275. Kõige enam käib lasteasutustes 5- ja 6-aastasi lapsi. Mullu olid need arvud vastavalt 314 ja 312.

Neid lapsi, kes 1. septembri seisuga olid 7-aastased, oli maakonna lasteaedades kokku 13.

Kuressaare linnavalitsuse haridusnõuniku Õilme Salumäe sõnul võib lasteaiamudilaste arvu suurenemise üks võimalik põhjus olla see, et lapsed tuuakse lasteaeda nooremana, kui tehti seda viisteist aastat tagasi.

“Toona tulid lapsed lasteaeda 2,5–3-aastasena, praegu aga juba poolteise-kaheaastaselt,” rääkis Salumäe. “See tähendab, et lasteaias on laps ühe aasta  kauem ja see annab üldarvus kohe tunda. Varem oldi meeleldi ka lapse kolmeaastaseks saamiseni kodus, olgugi et kogu see aeg oli tasustamata. Pärast emapalgasüsteemi rakendumist ollakse lastega kodus aga märksa lühemat aega.”

 

Print Friendly, PDF & Email