Vaikiva ajastu vari Saaremaal

AS B. MINKOV JA POJAD SAEVESKI HAESKAS: 1930. aastate keskpaik. SAAREMAA MUUSEUM

AS B. MINKOV JA POJAD SAEVESKI HAESKAS: 1930. aastate keskpaik.
SAAREMAA MUUSEUM

12. märtsil 1934 toimusid murrangulised sündmused Eesti Vabariigi sisepoliitilises elus. Samal päeval andis Lääne-Saare prefekt telefonogrammi Saaremaa politseile korraldusega vahi alla võtta vabadussõjalaste liitude ja osakondade juhatuse liikmed ja nende aktiivsed kõnemehed.

 

Huvitava asjaoluna oli telefonogrammis märgitud, et “üleliigsetest vahistamistest tuleks hoiduda, kuid vajaduse korral mitte arvestada ei seltskond-
likku staatuse, ameti ega muuga”. 13. märtsil suleti Saaremaal Eesti vabadussõjalaste liidu osakonnad, maakonnakomitee ja ajaleht, mitmed aktiivsed vabadussõjalased vahistati. Kohtu- ja siseministeeriumi korraldusel tühistati vabadussõjalaste volitused linnade, alevite ja valdade volikogudes.

Märkimisväärselt muutus elu Kuressaare linnas. Nimelt kaotasid siin oma saadikuvolitused linnapea asetäitja Oskar Viilip ning linnavolinikud Mihail Kalm ja Eduard Sepp. Nende asemele ei valitud ega määratud  kedagi ning nii jäi Kuressaare volikogu edaspidi 12-liikmeliseks.

Toimunud sündmused avaldasid oma mõju ka teistele linnavolinikele. 13. märtsil teatas volikogu juhataja asetäitja dr Albert Tilk oma lahkumisest majaomanike ja vabadussõjalaste rühmast. Esialgu jäi lahendamata veel majaomanike rühma ja linnapea Aleksander Lepiku küsimus, kes olid teatavasti ühinenud vabadussõjalastega.

Meelsus pööras ühes tuulega

Linnavõim üritas aga uute oludega kohaneda. 27. märtsil 1934 saatis Kuressaare linna juhtkond telegrammi riigivanemale ja kaitsevägede ülemjuhatajale, milles oli mh märgitud, et “Kuressaare linnawolikogu avaldab täit poolehoidu Teie sammudele […] waenuliku rahwaliikumise maha surumise puhul”. Selle telegrammi tekst võeti ühel häälel vastu. Tajudes uusi olusid, teatasid linnapea Aleksander Lepik, linnanõunik Albert Vessik, volikogu juhataja August Sepp ja linnavolinik dr Albert Tilga asendusliige Aleksander Perens samal linnavolikogu koosolekul suhete katkestamisest vabadussõjalastega. Volikogu ülejäänud liikmed suhtusid sellesse avaldusse väga kriitiliselt ja üksteise järel lahkusid saadikud koosolekult seniks, kuni Tallinnast öeldakse, kas Kuressaare linnavalitsus ja volikogu jäävad üldse ametisse või ei.

Nüüd tekkis linnavalitsemises lühiaegne kaos. Ühel pool seisid varem vabadussõjalasi toetanud linnapea Aleksander Lepik ja volikogu juhataja August Sepp, nende vastas aga sotsialistid Hermann Sannik ja Mihkel Neps. Üksteise vastu pilluti süüdistusi, linnaasjade ajamiseks ei jäänud nii palju aega, kui vaja olnuks.

Priit Kivi pikem tagasivaade vaikivale ajastule Saaremaal ilmus laupäevases Saarte Hääles.

 

Print Friendly, PDF & Email