Suur-Saaremaa kaardid vallavolinike ette

Sel nädalal on maakonna haldusreformi juhtkomisjoni kutsutud lisaks vallavanematele ka volikogude esindajad, kuna koosolekul tulevad arutusele kogukonna- ja osavallakogude õigused ja kohustused ning moodustamise alused.

Juhtkomisjoni eelmisel istungil 23. märtsil, kus kogukonnakogu põhimõtteid tutvustati, leiti, et kuna osavalla moodustamise õigus on sätestatud haldusreformi seaduse eelnõus ning tõenäoliselt jääb see sinna sisse ka seaduse vastuvõtmisel, siis ei ole mõistlik proovida selle õiguse kasutamist läbirääkivatele osapooltele keelata.

Koosolekul lepiti kokku, et “osavalla mõiste sisustatakse haldusreformi seaduseelnõust tulenevalt osavallakoguga, ehk osavald on elanike esindamise ja kaasamise tasand. Eraldi administratsiooni osavallale ei tule”. Koosolekul leiti, et kogukonnakogu kontseptsioon ei peaks osavallale vastanduma, vaid seda täiendama.

Lepiti kokku, et osavalla ja kogukonnakogu õigused ja kohustused peaksid olema identsed ning ühinemislepingus ühtselt reguleeritud. See annab paindlikumad võimalused kogukondade kaasamiseks piirkondasid puudutavate küsimuste lahendamisel.

Kogukonna elanike arvu alampiiriks lepiti kokku väikseima liituva omavalitsuse ehk Torgu valla elanike arv. See tähendab, et praegustes suuremates omavalitsuses, kus on mitu suurt väljakujunenud kogukonda, võib moodustada mitu kogukonnakogu. Omavalitsustele ongi tänaseks välja pakutud võimalik kogukondade jaotus, milles muu hulgas on näiteks Pihtla valla piires eraldi Kaali ja Pihtla kogukond, Mustjala valla piires Võhma ja Mustjala kogukond, Lääne-Saares Kärla, Lümanda, Kaarma, Vaivere, Nasva-Kesk­ranna ja Kuressaare kogukond, Sõrves aga Torgu ja Salme üheskoos.

Juhtkomisjonis esindatud vallad on välja toonud ka oma esialgsed lähiaastate investeerimiseelistused ja neid on kokku 29,5 miljoni euro maksumuses. Kui enamikul omavalitsustel jääb soovitud investeeringute kogusumma miljoni euro piiresse või veidi üle selle, siis näiteks Orissaare on välja toonud investeeringuid 7,8 miljoni, Kuressaare 6,6, Lääne-Saare 4,6 ja Pihtla 2,7 miljoni euro väärtuses.

Ühinemise juhtkomisjoni koosolek toimub homme kell 14 Saare maavalitsuse saalis.

 

Print Friendly, PDF & Email