Vallateedele 735 000 eurot (9)

KERGLIIKLUS: Eelmisel aastal sai Muratsi kergliiklustee pikendatud Vaivereni ning linna poolt ka Kuressaareni. Kogu tee sai mustkatte. Tööd lõpetatakse sel aastal, mis kajastub ka eelarves. Eile toimetasid selle tee peal Ivar Truu (vasakul) ja Madis Vipp. MAANUS MAASING

KERGLIIKLUS: Eelmisel aastal sai Muratsi kergliiklustee pikendatud Vaivereni ning linna poolt ka Kuressaareni. Kogu tee sai mustkatte. Tööd lõpetatakse sel aastal, mis kajastub ka eelarves. Eile toimetasid selle tee peal Ivar Truu (vasakul) ja Madis Vipp.
MAANUS MAASING

Suurima osa 2016. aastal teedele määratud rahast võtavad Lääne-Saare vallas kergliiklusteed. Nende tarvis on ette nähtud 465 740 eurot.

 

Lääne-Saare vallavolikogu kinnitas tänavuse teedele kulutatava raha pärast väikest arutelu peamiselt teemal, kas kergliiklusteedele kulutatav summa ei ole liiga suur.

Opositsionäär Mart Maastik tundis oma sõnavõtus huvi, kuidas investeerimisobjektid valitakse ja pingerida koostatakse. Abivallavanem Urmas Sepp möönis, et valikusüsteemi võiks kindlasti täiustada. Kergliiklusteede osas Mart Maastikule vastanud nii vallavanem Tiina Luks kui ka volikogu eelarvekomisjoni esimees Andres Tinno selgitasid, et kergliiklusteede puhul on tegemist riigi rahastatud projektide kaasfinantseerimisega. Maastik märkis, et proportsioonid on paigast ära ja et tema ei saa hääletada süsteemi poolt, kus süsteemi ei ole.

Volinik Maret Metsmaa märkis, et teede raha ei jõua külasse, kergliiklustee ei andvat külarahvale midagi.

Vaatamata Maastiku vastuhäälele, siiski rohelise tule saanud teetööde nimekirja investeeringute kergliiklusteedest üle jääv summa on 116 000 eurot. Sellest nimekirjast, mis sisaldab peamiselt teede tolmuvabaks muutmist ja kapitaalset remonti, leiab teid valla igast nurgast.

Sealt leiab ka Kudjape aleviku Mündi tänava. Sealsed elanikud on vallaga pikalt vaielnud kanalisatsioonimurede üle ning heitnud ka vallale ette, et tänaval ei ole mustkatet. Valla infotöötaja Merike Lipu ütles Saarte Häälele, et esialgu saab see tänav ajutise katte freesasfaldi näol. Kanalisatsioonitorustike osas on vallas käimas menetlus ning Lipu ei välistanud, et see võib lõppeda kohtus.

Suurim summa sellest nimekirjast ehk 15 030 eurot läheb Lümanda kandi Leedri külla. Eesti eelmise aasta esiküla Männiku–Vahva 550-meetrine teelõik saab graniitkillustiku alla. Samast summast kaetakse sama küla kahe teise tee tolmusemad kohad freesasfaldiga.

Paljude teede puhul on näiteks tolmuvabaks muutmine saanud võimalikuks vaid seetõttu, et ka külarahvas ise seda rahastab.

Nii näiteks maksavad elanikud Upa vana tee puhul 1300 eurot, Laadjala külatee puhul 1800 eurot, Sikassaares asuva Energia tee puhul 2060 eurot ja Nasva Ülejõe põigu puhul 600 eurot. Elanike oma panus moodustab tavakohaselt ligikaudu poole tee maksumusest.

Keskustest saab suurema remondi Lümanda keskuse parkla. Merike Lipu sõnul on  töö seotud sellega, et riik uuendab Lümanda keskuses oleva ristmiku. Seega peab vald uuendama tänavavalgustuse ja sellega seoses tuleb korda teha ka parkla.

465 740 eurost võtab oma osa Kuivastu maantee remondiga seoses rajatav kergliiklustee, kus vallal tuleb rajada valgustus, ja Vaivere kergliiklustee lõpetamine.

Hooldustöödeks on ette nähtud 153 000 eurot ja see on siis peamiselt talviseks lumetõrjeks, suviseks tolmutõkestamiseks ja muudeks taolisteks töödeks.


Külaelukomisjon: suhe on paigast ära

Teederaha jagamisega ei ole rahul vallavolikogu külaelukomisjon. Selle viimasel istungil selgus, et paljud teed olid rahapuuduse tõttu välja jäetud.

“Külaelukomisjonile jääb arusaamatuks, kuidas on võimalik, et terve suure valla külateedele on ette nähtud rahasumma 116 000 eurot, aga kergliiklusteede ehitamisele kulutatakse
450 000 eurot,” seisab protokollis.

Külaelukomisjon tegi ettepaneku luua töörühm, kes hakkaks välja töötama mõistlikku ja läbinähtavat süsteemi teede investeeringuteks mõeldud vahendite jagamiseks.Uue süsteemi võib siduda kolmeaastase teede investeerimiskavaga ja eelneval aastal kõrvale jäänud teed peaks automaatselt liikuma järgneva aasta eelisjärjekorda.

Print Friendly, PDF & Email