SOL tahab valdadele leebemaid tingimusi

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis kooskõlastusele eelnõu, mille raames toetatakse 43 miljoni euro ulatuses tänavavalgustustaristu renoveerimist üle Eesti. Saaremaa omavalitsuste liit (SOL) andis aga ministeeriumile teada, et renoveerimise meetme tingimused tuleks kavandatust leebemaks muuta.

SOL-ile teadaoleva kohaselt kavandatakse tänavavalgustuse taristu renoveerimise meetme tingimusi selliselt, et taotlusi saavad esitada vaid need kohalikud omavalitsused, kus renoveerimist vajavate tänavavalgustuspunktide arv on vahemikus 200–1500.

SOL-i aseesimehe Kalmer Poopuu sõnul tähendab see, et enamikul Saare maakonna valdadel puudub võimalus tänavavalgustussüsteemi uuendamise toetuse taotlemisel osaleda, kuna renoveerimist vajavaid valgustuspunkte on alla 200. “Vallad on ju väiksed. Võiks olla ikkagi võimalus ühisprojekte teha,” ütles Poopuu Saarte Häälele.

SOL märgib, et kui mahu määratlemine 200 ja 1500 vahele on mõistetav, siis omavalitsuste ühistaotlemise piirang on selgelt ja ühemõtteliselt vale lähenemine. Üldise eesmärgi ehk keskkonna säästmise puhul ei saa omavalitsuste haldusala piirid olla kriteeriumiks, mille alusel tänavavalgustuse renoveerimise vajadus otsustatakse ja toetust makstakse.

“Palume tänavavalgustussüsteemide renoveerimise toetustingimused määratleda nii, et tänavavalgustussüsteemide renoveerimise toetamine oleks võimalik ka ühiselt esitatud taotluste korral,” märgib SOL ministeeriumile saadetud kirjas.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium teatas eile, et eelnõu raames tahetakse aastaks 2023 vähemalt 22 000 tänavavalgustuspunkti üle viia nüüdisaegsele leedtehnoloogiale, mille tulemusel väheneks märgatavalt valgustusele kuluv energia.

Varem läbi viidud seitsme linna, sh Kuressaare, tänavavalgustuse projekti puhul oli keskmine energiasääst 66%. Umbes pool säästust tulenes otse valgustite vahetusest ja teine pool valgustite nutikast juhtimisest. Elektritarbimise efektiivsuse suurendamine aitab omakorda vähendada õhku paisatava süsihappegaasi hulka.

Projekte rahastatakse kuni 80 protsendi ulatuses eesmärgiga anda rohkem toetust väiksema eelarvega omavalitsustele. Maksimaalselt toetatakse ühte projekti 3 miljoni euro ulatuses.

Tegevust rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest.

 

Print Friendly, PDF & Email