Saarlased küsisid LEADER-programmist 1,2 miljonit eurot

Saarlased esitasid LEADER-projektide tänavusse esimesse taotlusvooru 44 taotlust. Taotlusi võeti vastu meetmesse 2 ehk elujõuliste kogukondade arendamiseks ja elukeskkonna parendamiseks.

Saarte koostöökogu (SKK) andmeil on kõnealuse meetme eesmärk toetada ettevõtmisi piirkonna kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmiseks ja arendamiseks, kogukondade ühistegevust ning uuenduslikke lahendusi piirkonna jaoks oluliste kogukonnateenuste pakkumisel.

SKK tegevjuht Terje Aus ütles Saarte Häälele, et taotluste vastuvõtt kestis 14. aprillini ja kõik taotlused esitati PRIA elektroonilise portaali e-pria kaudu. “Kuna põhiline hulk taotlusi laekuski eilse (neljapäevase – toim) päeva ja ka õhtutundide jooksul, siis selle kohta, milleks põhiliselt toetust küsiti, küll veel infot anda ei saa,” selgitas ta.

Siiski oli võimalik välja tuua, kui palju toetust küsiti. SKK nõustaja Ivar Ansper ütles, et taotlusi esitati 44. Taotluste kogumaksumuseks kujunes 1 526 791 eurot, millest toetust küsiti 1 181 366 eurot. Taotlusvooru eelarve on aga Ansperi sõnutsi 514 000 eurot, mis on seega ületatud 667 366 euroga. “Ehk toetust küsiti umbes 229%,” sõnas SKK nõustaja.

Terje Aus lisas, et taotluste hindamise töörühm on juba moodustatud ja hindamine toimub tõenäoliselt 10. mail. Ta märkis, et töörühm seab taotlused paremusjärjestusse, mille kinnitab omakorda SKK juhatus. “Seejärel esitatakse juhatuse kinnitatud paremusjärjestus PRIA-le, kes teeb taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused,” selgitas Aus.

LEADER-meetmes 2 võis taotlejaks olla piirkonnas tegutsev ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus, kohalik omavalitsus. Toetuse piirmäär on tegevustega seotud projektide puhul 2000 kuni 10 000 eurot ja investeeringuprojektide puhul 2000–50 000 eurot.

 

Print Friendly, PDF & Email