Maavalitsus tahab Saaremaale muinsuskaitseametit (7)

Saare maavalitsus tegi rahandusministeeriumile ettepaneku tuua Saare maakonda veeteede amet või selle struktuuriüksused, Eesti merekool ja TTÜ mereakadeemia ning muinsuskaitseamet.

“Koos veeteede ameti, merekooli ja mereakadeemia ületoomisega maakonda tekiks üleriigiline merendusalane kompetentsikeskus, mis hõlmaks nii mereohutust, mereharidust kui laevaehitust,” märkis Saare maavanem Kaido Kaasik kirjas riigihalduse ministeile Arto Aasale.

Kaasik märkis, et maakonnas tegutseb TTÜ Kuressaare kolledž, mis on kujunenud väikelaevade ehituse kompetentsikeskuseks. Arvestades õpilaste arvu vähenemist Kuressaare ametikoolis, on merekooli Saaremaale toomisel võimalik kasutada juba olemasolevat ametikooli õppebaasi, mistõttu ei kaasneks suuremate investeeringute tegemise vajadust.

TTÜ mereakadeemial on aga võimalik kasutada TTÜ Kuressaare kolledži õppehooneid. Täiendavate õppehoonete ja üliõpilaslinnaku juurdeehituse maht ja vajadus nõuaksid põhjalikumat analüüsi koostöös mereakadeemiaga, lisas Kaasik.

Ta tõi välja, et võimalik oleks ka renoveerida Riigi Kinnisvara AS-ile kuuluvaid hooneid, pidades silmas eelkõige Kuressaare kesklinnas asuvat endist politseimaja.

Veeteede ametil on Kuressaares oma büroohoone olemas. Selle baasil saaks Kaasiku hinnangul maakonda üle tuua vähemalt mõne struktuuriüksuse.

Muinsuskaitseameti osas tugineb Kaasik Rootsi kogemusele, kus muinsuskaitseamet asub Gotlandi saarel. “Muinsuskaitseameti puhul ei ole tegu tugevalt keskvõimuga seotud ametiga ja selle paiknemine maakonnas oleks igati mõistlik,” selgitas Kaido Kaasik.

Minister Aas kutsus kõiki ministreid ja maavanemaid üles kaasa mõtlema ja tegema ettepanekuid, millised riigiasutused pealinnast välja viia. Nimelt tegeletakse rahandusministeeriumis valitsussektori asutuste ülesannete ja paiknemise analüüsi ja põhimõtete väljatöötamisega. Analüüsi üks osa on ettepanekute tegemine riigiasutuste pealinnast väljaviimiseks.

Vabariigi valitsuse tegevusprogrammi koostamisel peeti oluliseks riigireformi läbiviimist ja regionaalse arengu toetamist. Lepiti kokku, et toetatakse autonoomselt toimivate ja keskvalitsusega nõrgalt seotud avaliku võimu asutuste (sihtasutuste, inspektsioonide, ametite, agentuuride jmt) väljaviimist pealinnast, selgitas Aas ministritele ja maavanematele saadetud kirjas.

Print Friendly, PDF & Email