Saaremaa ettevõtjate liit: lennuühendus saartega katkes väga kriitilisel ajal

Saaremaa ettevõtjate liit (SEL) saatis Saare maavanemale Kaido Kaasikule seoses saarte lennuühenduse katkemisega pöördumise, kus juhib tähelepanu sellele, et teade regulaarse lennuühenduse puudumisest mõjutab väga erinevaid majandusvaldkondi.

SEL tänas Saare maavalitsust ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kiire tegutsemise eest uue hanke väljakuulutamisel, leidmaks vedajat Tallinna–Kuressaare lennuliinile.

Menetlus võib kesta kuid

Samuti avaldas liit lootust, et nii hanketingimustes kui ka vedaja valimisel arvestatakse seniseid kogemusi ning Saaremaa ettevõtjate tehtud ettepanekuid liinigraafiku ja liini teenindavate lennukite osas.

“Samas juhime tähelepanu, et lepingu katkestamine eelmise vedajaga toimus maakonna ettevõtluse seisukohalt väga kriitilisel ajal,” nendib SEL-i juhatuse esimees Villu Vatsfeld maavanemale saadetud pöördumises. “Transpordiühendused on saarte elanike ja ettevõtjate jaoks eluliselt olulised ning teade regulaarse lennuühenduse puudumisest mõjutab väga erinevaid majandusvaldkondi,” kinnitas ta.

Kvaliteetsete ja katkematute laeva- ja lennuühendustega on Vatsfeldi kinnitusel arvestanud iga ettevõtja nii kauba veol kui ka spetsialistide ja koostööpartnerite lähetuste kavandamisel.

Sellest tulenevalt paluvad ettevõtjad Saare maavalitsusel toetada Saaremaa ettevõtjate liitu pöördumisel majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poole, et leida kiiresti võimalused lennuühenduse ajutiseks jätkamiseks Tallinna–Kuressaare liinil kuni uue vedaja leidmiseni eelmisel nädalal väljakuulutatud hankemenetluse kaudu. “Hankemenetlus võib kesta kuid ja senine kogemus riiklike ühistranspordihangetega näitab, et hilisemad vaidlused võivad uue vedaja leidmist ajaliselt veelgi pikendada,” märgib Vatsfeld. Tõsiasja, et transpordiühendused on maakonna ettevõtjate jaoks kahtlemata üks põletavamaid murekohti, tõi Villu Vatsfeld välja juba läinud nädalal, kui ta liidu juhatuse esimehe kohale valiti.

Laevaliiklus samuti oluline

Vatsfeld ütles siis Saarte Häälele, et lennuliikluse ootamatu peatumine on kindlasti teema number üks ja seejuures ei ole mingit kahtlust, et SEL-i seisukoht on ühene – lennuühendus tuleb taastada vähemalt senises mahus nii kiiresti kui võimalik ja uue hanke läbiviimisel tuleb õppida eelmise vigadest.

Ta rõhutas, et Kuressaare ja Tallinna vahet peab regulaarselt lendama suurem, kõigile nõuetele vastav lennuk ning see peaks olema ka vedaja prioriteet. Teine võrdselt oluline teema on liidu jaoks seotud laevaühendustega.

 

Print Friendly, PDF & Email