LUGEJA KÜSIB

Olen olnud kahe lapsega järjestikku lapsehoolduspuhkusel ning nüüd plaanin tagasi tööle minna. Suhtlesin tööandjaga ning ta ütles, et kui naasen, siis kohaldatakse mulle uut katseaega ja ma saan väiksemat töötasu, kuna olen kaua eemal olnud ja mind peab uuesti välja õpetama. On see nii?

Vastab tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja Anni Raigna:

Lapsehoolduspuhkuse katkestamise või lõppemise järel on töötajal õigus samale tööle ja töötasule, milles tööandjaga enne puhkusele jäämist kokku lepiti. Kui asutuses on toimunud üldine palgatõus, peab seda kohaldama ka töötajale, kes viibis lapsehoolduspuhkusel.

Katseaja uus kohaldamine ei ole seaduse mõttega kooskõlas. Kui töötaja on rasedus- ja sünnituspuhkusel ja lapsehoolduspuhkusel, siis tema töösuhe ei katke. See, et töötaja kasvatab kodust last või lapsi, ei tähenda automaatselt seda, et ta tööle naastes enam ei kvalifitseeru.

Kui asutuses ongi toimunud olulised muudatused, siis on tööandjal kohustus ka lapsehoolduspuhkusel viibinud töötajat koolitada, samamoodi nagu ta on koolitanud teisi töötajaid. Töösuhtes on katseaeg ette nähtud töösuhte alguses ning võib kesta kuni neli kuud alates tööle asumisest.

Seega lapsevanemaks olemine ja perekondlike kohustuste täitmine ei saa olla aluseks töötaja töötasu vähendamiseks või uue katseaja kohaldamiseks. Kui tööandja ühepoolselt sellised tingimused kehtestab, võib tegemist olla diskrimineerimisega.

Diskrimineerimise äratundmiseks tasub tutvuda soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kodulehega http://www.vordoigusvolinik.ee/vordne-kohtlemine/lapsevanemaks-olemine-ja-perekondlikud-kohustused/.

Print Friendly, PDF & Email