Uute parvlaevade tooja kaevatakse kohtusse (5)

VAIDLUST IGANES: Uued parvlaevad valmivad, kuid vaidlusi jätkub. TS LAEVAD

VAIDLUST IGANES: Uued parvlaevad valmivad, kuid vaidlusi jätkub.
TS LAEVAD

 

 

Saaremaa ettevõte Novabeta ei ole rahul sellega, et TS Laevad OÜ ei otsi lepingupartnereid läbipaistvalt, olgugi et majandab maksumaksja rahaga. Ettevõte sai selle kogemuse, osaledes laevadele toitlustaja leidmiseks korraldatud hankel.

Lembit Soe

Lembit Soe

TS Laevad OÜ on riigi osalusega firma Tallinna Sadam tütarettevõte. Juba mitmeid kordi varem on erinevatel puhkudel tekitanud küsimusi, kuidas sisuliselt riigile kuuluvad äriettevõtted saavad oma ettevõtmistes käituda kui tavalised äriühingud. “Arvasime, et ettevõte viib hanke läbi läbipaistvalt ja kõikidele osapooltele arusaadavalt. Seda sarnaselt riigihankega, sõltumata sellest, kas tal on selleks juriidiliselt kohustus või mitte,” ütleb Novabeta omanik Lembit Soe.

“Vaidlusaluses asjas ei ole minu hinnangul raha kasutatud otstarbekalt, arvame, et on välja valitud kallim pakkumine ning on arusaamatu, miks peavad praamikasutajad midagi sellist kinni maksma,” selgitab advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat Alar Urm, kes esindab OÜ-d Novabeta.

Lembit Soe lisab, et hange oli tema arvates täiesti läbipaistmatu, konkursivõitja valikukriteeriumid puudusid ning samuti ei saanud hankes osalenud tagasisidet võitja valiku osas tehtud otsustest. “Ehk kuidas, miks ja mille poolest oli Arensburg parem kui Novabeta,” räägib Soe.

Temal tekkisid küsimused juba hanke käigus. Näiteks paluti hanke teises voorus tõsta meeskonna toitlustamise päevaraha tunduvalt kõrgemaks. Küsitavusi oli teisigi.

Novabeta esitas küll ka täiendavaid küsimusi, kuid asjata. “Riigihankemenetluses ei saa juhtuda sellist olukorda, et tehakse ettepanek muuta oma pakkumine kallimaks,” lisab Urm.

“Kliendil tekkis arusaam, et see oli vajalik selleks, et tema pakkumine ei oleks kõige soodsam,” selgitab advokaat Urm. “Seega tekiks võimalus valida pakkuja, kelle ostja oli enne hanke korraldamist välja valinud ja kellega oli juba otsustatud leping sõlmida.”

Novabeta püüdis tulemusi vaidlustada riigihangete vaidlustuskomisjonis ja TS Laevad OÜ juures, kuid tulemusteta. Mõlemalt poolt saadi vastus, et firma ei ole hankija riigihangete seaduse mõistes ning kõik on korrektne. Novabeta sellega ei lepi. “Minu  klient on veendunud, et tegemist ei olnud ausa võistlusega,” ütleb vandeadvokaat Urm. Tema sõnul peaks riigile kuuluv äriühing hankeid korraldades käituma läbipaistvalt ja arusaadavalt ning oma otsuseid osalenutele põhjendama. Selleta tekib Urmi hinnangul korruptsioonioht (pikemat arutlust loe sidusloost – R. V.).

Novabeta kavatseb edasi vaielda nii kaua kui võimalik ning vajadusel kasvõi riigikohtuni välja minna, tegemaks kindlaks, kas TS Laevad OÜ peab täitma riigihangete seadust või mitte. “Hange ei pea ainult näima õiglane, vaid peab ka olema õiglane,” kinnitab Soe.

Kaido Padar

Kaido Padar

TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar (kõrvalfotol) jääb Saarte Häälega vesteldes seisukohale, et valesti pole midagi tehtud. Ta märgib, et tegelikult pole neil üldse kohustust konkursse korraldada, kuid nad teevad siiski. Just nimelt läbipaistvuse huvides.

“Kõik toitlustuskonkursile esitatud pakkumised on konfidentsiaalsed ja sisaldavad ärisaladust. Tagasisidet anti personaalselt kõikidele teises voorus osalenud pakkujatele,” ütleb Padar. Mis puudutab meeskonna toitlustamise hinna kergitamise palumist, siis Padari sõnul võeti esitatud pakkumiste keskmine ja paluti täpsustada menüüd. Seda selleks, et saavutada pakkumiste võrreldavus.

Padari sõnul ei ole neil Arensburgiga mitte mingit seost. Kokkupuuted on olnud samadel alustel kui teistegi pakkujatega. Erinevaid kuulujutte Arensburgi ja TS Laevade kokkumängust Padar kommenteerida ei soovi.

Padari hinnangul ei näe ta Novabeta kohtusse pöördumisel mõtet. “Loomulikult ei saa me kedagi keelata. Meie oleme tegutsenud  korrektselt ja järginud head tava,” kinnitab Padar.

Samas vihjati ka Saarte Häälele juba veebruari alguses, et Arensburg on tõenäoline konkursi võitja. Toona küsisime selle kohta nii Arensburgilt kui ka TS Laevadelt ja saime vastuse, et konkurss on käimas ja seal osaletakse.

Arensburg OÜ juhataja Terje Nepper ütles eile kommentaariks, et toimunu ei mõjuta neid ja nende edasist tegevust kuidagi.


Vandeadvokaat: riigihange peaks olema korrektne

Lähtudes seaduses sätestatud hankija definitsioonist, peaks TS Laevad OÜ olema hankija, kuid selles küsimuses on vaidlus. TS Laevad OÜ on selle üle kohtus vaielnud, kuid riigikohtu lahend puudub. TS Laevad OÜ on väljendanud seisukohta, et tema tegevus on harilik äritegevus ja ta konkureerib muude äriühingutega.

Samas on saarte ja mandri vaheline praamiühendus riigi doteeritud ja dotatsiooni saab vaid üks ettevõtja. Selle tõttu ei ole liinid avatud vabale konkurentsile ning sisuliselt on TS Laevad OÜ ainus ettevõtja, kes saab antud liinidel praamiveoteenust osutada – ainuõigusega ettevõtja.

Kuni lõplikku selgust ei ole ja ka üldisemalt võttes oleks korrektne, kui riigi dotatsiooni toel tegutsev ettevõte korraldab hankeid, rakendades riigihangete seadust. See tooks kaasa hankija tegevuse läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning hankes pakkumised esitanud isikutel ei tekiks tunne, et taas on praamidega seotud hankemenetluses midagi viltu.

 

Print Friendly, PDF & Email