Tänasest hakkab üle Eesti kehtima tuleohtlik aeg

Viimase nädala ajaga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeameti peadirektori kohusetäitja käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 9. aprill.

Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkketegemisel ja grillimisel soovitav kasutada Riigimetsa Majandamise Keskuse lõkkekohti. Päästeameti tuleohutusjärelevalve osakonna juhataja Marko Rüü sõnul on põlengute arv looduses viimase paari nädalaga hüppeliselt kasvanud. “Enamikul juhtudel ongi need alguse saanud lahtise tule hooletust kasutamisest,” ütles Rüü.

Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkketegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tule-
ohutusnõudeid. Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale, lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, hoides käepärast esmased kustutusvahendid.

Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda. Lõkkejäägid kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks algust kulupõleng.

 

Print Friendly, PDF & Email