Suitsupriiks jäi 32 klassi (1)

Õnnitlused kõigile suitsuprii klassi võistlusel tublilt vastu pidanud klassidele!

Sel õppeaastal osales Saare maakonnast üheksast koolist 38 klassi 503 õpilasega. (Eelmisel õppeaastal kaheksast koolist 44 klassi 589 õpilasega.) Võistluse lõpuni pidas vastu 32 klassi, katkestas kuus klassi.

Saaremaa tervisenõukogu poolt on ergutusauhinnaks 100 eurot “Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020” vahenditest. Ergutusauhinna saab üks võistluse perioodi vastu pidanud klass ja sel aastal said selle loosi tahtel maavanem Kaido Kaasiku käe läbi Kahtla lasteaed-põhikooli 7. ja 8. klass. Kahele klassile kokku seega 100 eurot. Palju õnne!

Kõikide suitsupriiks jäänud klasside vahel loosib Tervise Arengu Instituut programmi lõppedes välja 18 rahalist põhipreemiat suurusega 270 eurot, mis on mõeldud matka, ekskursiooni või mõne muu klassiürituse korraldamiseks.

Suitsuprii klassi võistlus on suitsetamisvastane ennetusprogramm 4.–12. klasside õpilastele, mis toetab mittesuitsetamist kui eluviisi ja tõekspidamisi.

Konkursi peamised eesmärgid on ennetada või edasi lükata suitsetamise ja suitsuvabade tubakatoodete tarbimisega alustamist laste ja noorte seas, motiveerida tubakat tarbivaid õpilasi sellest loobuma ning toetada tubakavabadust kui eluviisi.

Tahan siinjuures jätkuvalt rõhutada, et selle võistluse näol on eelkõige tegemist tervislike eluhoiakute pooldamisega ja üks mis kindel – tegu pole millestki loobumise propageerimisega, vaid tervislike eluhoiakute tähtsustamisega ja igal juhul kingitusega iseendale, oma tervisele ja oma lähikondlastele, öeldes ei tubakale.

Alates 2004. aastast on Saaremaa koolide osa klasse tunnistanud end suitsupriiks.

Imbi Jäe, Terviseedenduse peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email