Ministeerium käivitas saarte lennuühenduse hanke

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kuulutas eile välja riigihanke Tallinna–Kärdla ja Tallinna–Kuressaare lennuliinide teenindaja leidmiseks.

MKM soovib taastada lennuühenduse suursaartega võimalikult kiiresti ja korraldada seda vastavalt riigihangete seaduses nõutud tingimustele. Selleks on praegu kiireim võimalus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus, kuhu on oodatud osalema kõik pakkujad, kellel on kehtiv lennuettevõtja sertifikaat ja lennuettevõtja lennutegevuse luba.

Saaremaa liini teenindas seni AS Avies, kellega Saare maavalitsus lõpetas lepingu lennuettevõtja sertifikaadi ja lennutegevuse loa peatamise tõttu. Uue hanke kohaselt on nii Saaremaa kui ka Hiiumaaga ühenduse pidamiseks lendude tellija majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ministeerium märkis, et kui AS Avies suudab lennuameti avastatud puudused kõrvaldada ja sellega seoses sertifikaadi kehtivuse taastada, on ka tema oodatud hankel osalema. Samuti võib AS Avies teha koostööd mõne teise lennuettevõttega ja esitada ühispakkumuse vastavalt hanke tingimustele.

Avies teatas eile pärastlõunal pressiteate vahendusel, et firma teeb käesoleval hetkel omalt poolt maksimaalse selleks, et taastada lennuettevõtja sertifikaadi kehtivus ja taastada saarte lennuliinide teenindamine avaliku teenindamise lepingu kohaselt. Lisaks pakub Avies välja kohe saarte lennuliinide teenindajaks lennuettevõtja SkyTaxi SP. Firma hinnangul on hankijal võimalik kõiki riigihankemenetluses sõlmitud lepinguid täita alltöövõtjate kaudu, mis ei ole käsitletav hankija vahetusena või lennuliinide avaliku teenindamise lepingu rikkumisena.

Ministeeriumi teatel AS Avies teise ettevõtja kaudu vana lepingut täita ja teenust osutada aga ei saa. “Selleks, et ohutusnõuded oleksid täidetud, peab kvalifitseerimistingimustes nõutud sertifikaatide ja lubade omaja osutama teenust ise,” märgib ministeerium.

Lennuamet peatas reedel, 1. aprillil seni Saaremaa ja Hiiumaaga lennuühendust pidanud lennufirma Avies lennuettevõtja sertifikaadi (AOC). Sellest tulenevalt oli majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kohustatud peatama ka lennuettevõtja lennutegevuse loa (OL), mis on riigi doteeritavate lendude teostamise eeltingimuseks. MKM oli sunnitud lõpetama lepingu AS-iga Avies, sest ilma kehtiva sertifikaadi ja tegevusloata ei ole ettevõttel võimalik Kuressaare ja Kärdla lennuliine teenindada.

Print Friendly, PDF & Email