JUHTKIRI: Kulupõhine aeg

Täna läheme kogu Eestis taas üle tuleohtlikule ajale. Põhjuseks viimasel nädal kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv. Tänavune kevad on olnud kuiv. Sellele on tähelepanu juhtinud maaharijad ja looma­pidajad, linnapildis ilmestab põuda jonnakalt kõikjale tungiv tolm.

Maal on kevadisel põuaajal üheks suureks nuhtluseks olnud kulupõlengud. Oma ükskõiksele ja süütule ilmele vaatamata on kulu õige salakaval tegelane. Iseäranis vastuvõtlik on ta tulesädemele. Ja ometi on jätkuvalt neid, kes piltlikult öeldes püssirohutünni ääres üritavad kevadist prahipõletamist toimetada. Vaatamata sellele, et on sõnaselgelt öeldud: kulu kallale tulega minek võib kaasa tuua õige priske ja valusa kulu.

Lõkketegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb ilmtingimata järgida tule­ohutusnõudeid ja mis peamine – lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta lõpuni põleda. Kuigi tuleohtlik aeg kehtib meil tänasest, tasub veel kord meelde tuletada, et kulupõletamine on Eestis keelatud ja karistatav tegevus aastaringselt.

Et hoida silma peal ohutusnõuete täitmisel, teevad päästeameti tuleohutusjärelevalve ja keskkonnainspektsiooni ametnikud ühisreide.

Print Friendly, PDF & Email