UUS! Avies: ministeerium andis puuduste kõrvaldamiseks liiga vähe aega (2)

Lennuloata jäänud Avies AS-i teatel andis majandus- ja kommunikatsioonimisteerium (MKM) neile enne lepingu ülesütlemist ebamõistlikult vähe aega oma lennuohutuse puuduste kõrvaldamiseks.

Avies selgitas, et Tallinna ja suursaarte vahelise lennuliini avaliku teenindamise lepingud on oma olemuselt halduslepingud, mille muutmist ja lõpetamist reguleerib seadus. “Seadus aga kehtestab, et kui võlausaldaja on lepingu ülesütlemiseks andnud ebamõistlikult lühikese tähtaja, pikeneb see mõistliku täiendava tähtajani,” teatas lennufirma.

Minsiteerium andis Aviesile aega puuduste kõrvaldamiseks kuni 11. aprillini ehk tulevaks esmaspäevaks. Kui lennufirma ei suuda selleks ajaks puudusi kõrvaldada ja lennufirma sertifikaati taastada, lõpetatakse leping ennetähtaegselt.

Avies teatas, et teeb omalt poolt maksimaalse selleks, et taastada lennuettevõtja sertifikaadi kehtivus ning taastada saarte lennuliinide teenindamine avaliku teenindamise lepingu kohaselt.

Lisaks pakub Avies välja võimaluse, et saarte lennuliini hakkaks kohe teenindama nende koostööpartner, Poola lennufirma SkyTaxi SP. Kuigi ministeerium keelas Aviesel võtta liini teenindama teine ettevõte, märgib Avies, et tegelikult on kõiki riigihankemenetluses sõlmitud lepinguid hankijal võimalik täita alltöövõtjate kaudu, mis ei ole käsitletav hankija vahetusena või lennuliinide avaliku teenindamise lepingu rikkumisena.

Print Friendly, PDF & Email