16 saarlast vähem (1)

Saare maakonna elanike arv vähenes märtsis 16 inimese võrra, negatiivsed olid nii loomulik iive (–10) kui ka rändesaldo (–6).

Saare maavalitsuse nõunik-perekonnaseisuametniku Avo Levisto teatel registreeriti märtsis maakonnas 28 sündi ja 38 surma. Maakonda asus elama 45 uut elanikku, elukoha aadress väljapoole Saare maakonda registreeriti rahvastikuregistris 51 endisel maakonna elanikul.

Enim kaotasid kuuga elanikke Pöide ja Valjala vald, peamiselt rändesaldo tulemusel vähenes nende valdade elanike arv 7 inimese võrra.  Leisi, Lääne-Saare, Pihtla ja Ruhnu vallas elanike arv ei muutunud ja Muhu vald sai viis inimest juurde.

1. aprilli seisuga on Saare maakonna elanike arv rahvastikuregistris 34 184.

 

Print Friendly, PDF & Email