Vallavanem Jaan valetab ja lõbustab külarahvast

Minu eelmise blogipostituse asjus ilmus eile kahes Saaremaa lehes ka vastavasisuline nupuke. Saarte Hääl kirjutab: “”Mina olen lähtunud Ruhnu hankemäärusest,” kinnitas Urvet. “Minul vallavanemana on õigus sõlmida kolme pakkumise korral kõige odavama pakkumuse põhjal leping kuni 10 000 euro ulatuses. Üle selle algab vallavalitsuse tasand. Raamatupidajasse puutuv on tööandja ja -võtja vaheline suhe. Pealegi pole veel mingit vallandamisotsust tehtud, vaid käib distsiplinaarkaristuse menetlemine,” rõhutas vallavanem.”

Üllele distsiplinaarkaristuse menetlemise käskkirja juures on minu meelest määrava tähtsusega asjaolu, kas vallavanema poolt ainuteadmisel, vallavalitsuses arutamata ja vallavalitsuse volituseta sõlmitud lepingu alusel tehtud korraldus välja maksta lepingus määratud ettemaks on olnud seaduslik või ebaseaduslik. Valla põhimäärus näeb ette, et eranditult kõik vallavalitsuse pädevuses olevad lepingud tuleb vallavalitsuses läbi arutada ja neile heakskiit anda. Vallaametnike jaoks kehtivad kõik volikogu vastuvõetud otsused ja määrused, arusaam, et täidan neid, mis meeldivad, ei saa olla vastuvõetav. Meie vald ei ole Jaani eraomand.

Saarte Hääl: “Seda, et valla dokumendiregistris olevaid elektroonilisi dokumente oleks kuidagi muudetud, Urvet võimalikuks ei pidanud. “Need on avalikult üleval ja te saate neid sealt lugeda, ma ei usu, et neid kuidagi muudetud on, märge on “lõpetatud”, mitte “muudetud”,” oli vallavanem imestunud.”

Egas midagi, riputan vastavad dokumendid blogisse (ruhnlane.blogspot.com) üles. Nagu näha, on vallavalitsuse algselt 8. märtsil registreeritud dokumenti uuesti võltsitud, nüüd juba 28. märtsi seisuga. Ära on kustutatud 3. päevakorrapunkt, mille järgi oleks vallavalitsus Liivaaugu eramu remondiga seonduvat nagu arutanud ja vallavanemale lepingu sõlmimiseks volituse andnud.

Saarte Hääl: “Kirjatüki autori vastu ta esialgu kusagile kaebust esitada ei kavatse. “Kogu vastutus lasub minu meelest blogi väljaandjatel. Nemad peavad otsustama, kas seal kajastatakse saare elu või esitatakse valeandmeid ja otsest laimu,” rõhutas vallavanem.”

Saarte Hääl on ekslikult jõudnud järeldusele, nagu oleks käimasolev protsess minu ja Jaani vaheline vastasseis. Kuni Saarte Hääle artikli ilmumiseni kindlasti ei olnud, minu meelest oli asi valla juhtimise läbipaistmatuses ja ebaaususes ning meie raamatupidaja Ülle alusetus süüdistamises. Nüüd on asi küll läinud vastasseisuni. Mina olen Liivimaa vaba mees ja ütlen, mida õigeks pean. Ning ühtlasi vastutan oma sõnade eest.

Kaarel Lauk, Ruhnu vallavolikogu asendusliige

 

Print Friendly, PDF & Email