MUHU UUDISSED: Ennassid oo taris liiguta

Neh kenamad ilma, kut olli nüid suurde pühade aegas, ep oska küll poastukuu lõppus tahta. Justkut oleks juba mai käe olavad. Nii soe, nii kui, linnud laulvad ja lilled õitsvad. Just nõuke tunne, et patuasi oo pühi pidada.

Aga mine sa ullu tia. Äkist oo Taevatuaet kua moemies ja suab aru, et nüüdsel aal oo inimestel taris ennassid rohkem liiguta. Neh, et pühade pidamine oo juba sie, kui sa rähaga õuet kua­bid. Sest, neh, iseäranis nooremad inimesed ep sua ju änam arvutite takka püsti mitte. Ja tüötegu ja asjaaamine oo kua puhas sõnna internetti üle kolin. Selle kaubaga ep oska mualapsed kua varsi änam tuhlil ja maltsal vahet tiha.

Liiguta oo ennasid taris. Siis ep akka talve nie tõved kua nii kergest külge mitte. Neh ja süda, mis oo inimese mootur, sie tahab ju kua ikka viletsaks jäeda, kui inimene ep liigu. Ja et sõuke arvutitega tõtt vahtimine oo terissed tuksi kiern, siis äkist just selletaudi oogid välja kuulutat, et abrilli kuu põle mitte paljast jürikuu. Nüidsel aal oo südamekuu kua viel taale nimeks pantud.

Ja selletaudi oo sii kuu teises pooles masu iga nädalavahetuse pial midagid, misega inimesi liikuma meelitatse. Nõnna et kellel viel oo rundid talvepasast kasimata,olge nüid nobed, et jürikuu esimeses pooles latsid puhtaks suab. Siis suab pärast kampas sporti tiha. Tuleva nädali ma anna täpsemini tiada, et mis asjad ja kuskohtas ja millal laanis oo.

Aga nüid ma korruta ühe mineva nädala riagitud jutu üle. Jürikuu akkab Muhus pihta kinuõhtaga. Neh, ikka Hellamoal. Neh, et riede oo jürikuu esimene päe ja siis ju tihasse kangest nalja üheteesele. Aga moo jut põle paergu mittemärki nali. Selle õhta näidatse kohe päris tõeste Hellamoa külakeskuses jälle kinu. Ja põle naljavilm kua, midast näidatse. Ühna tõsine asi oo. Nimeks oo vilmil “Perekonnavaled”. Pihta akatse kellu seitsmest ja pileti innaks oo neli eurut. Sie oo jälle üks nii tuline uus vilm, et põle masu kuud aegagid kinudes viel nähe oln.

Ja lõpetuseks ma tahaksi korra viel suur aitüma ütelda kõikidele, kis roamatu “Muhu murde lood 2” rükkimise jäuks raha ansid. Nüidseks oo käsikiri rükikoja puole tiele läin ja jürikuu lõpuks oo lootus suur, et roamat oo valmis suan.

Neh, et olge siis ikka munuksed!

Print Friendly, PDF & Email