KOMMENTAAR: Me ei ole dokumente võltsinud (3)

Uut selles Kaarel Laugu kirjutises minu jaoks eriti ei olnud. Küll aga tahaksin ühe teema täiesti välistada. Kirjutises on segamini aetud kaks asja: distsiplinaarkaristuse menetlemise protsess, mis on eraldi teema ja mida ma asutusesisese personaliprobleemina ei kom­menteeri. Pealegi ei ole see karistus – alles homseks (tänaseks – toim) tuleb teiselt poolelt asjaolude selgitus ja siis minnakse toimetamistega edasi.

Mis puudutab Kaarel Laugu uusi süüdistusi, siis need on juba tõsisemad.

Selgitaksin kõigepealt meie hankekorra punkte, sest üks asi on põhimäärus, teine aga valla hankekord. Üldjuhul lähtutakse juriidilises keeles alati kitsamast õigusaktist. Seega on praegu just nimelt hankekord see detailne materjal, mitte aga valla põhimäärus.

Hankekorra – mille me ise volikogus vastu võtsime – § 17 lg 3 ütleb: “Asjade ostmise, üürimise, rentimise, liisimise ja teenuste tellimise ning ehitustööde tellimise korral alates 2000 eurost tuleb võimaluse korral võtta vähemalt kolm pakkumust.” Juhin tähelepanu: võimaluse korral. Kolm pakkumist võetigi.

Kõige madalam pakkumus (pakkujaga sõlmiti leping) oli 2808 eurot. Samas ütleb lõige 4: “Ka hangete puhul alates 2000 eurost kinnitab eduka pakkumuse vallavanem või teda asendav isik eelarve vastava valdkonna eest vastutava isiku ettepanekul.” Seega ma sõlmisingi lepingu hankekorrast tulenevalt.

Lõige 6 ütleb: “Hankelepingud üle 2000 euro sõlmib edukaks tunnistatud pakkujaga vallavanem või teda asendav isik.” Ja ongi selle kohta kõik.

Nüüd aga protokollidest. 25. veebruari istungil huvitusid vallavalitsuse liikmed eelpool kirjeldatud pakkumusest. Mina esitasin kõik pakkumised tutvumiseks ja teavitasin vallavalitsuse liikmeid, et leping on sõlmitud odavaima pakkujaga ja lepingu kohaselt on tehtud ka ettemaks materjalide ostuks. Arutelu käigus kiideti odavaim pakkumine heaks ka vallavalitsuse liikmete poolt.

Protokollide vormistamisel ja dokumendihaldussüsteemi Delta üleslaadimisel tegeleti samaaegselt kahe vallavalitsuse istungi – nii 25. veebruari kui ka 7. märtsi – protokolliga. Delta süsteemi kasutame alles esimesi kuid. Mina olin haiguslehel, kui protokollid üles laaditi. Täpsustasin vallasekretäriga, et kas selle Liivaaugu remondi arutelu ka protokollis kajastub. Arutelu ju oli ja üldiselt aktsepteeriti ka otsust – see oli ju kõige odavam pakkumine. Ka ehitustegevusega seotud vallavalitsuse liige kinnitas, et hind on õiglane ja vastab kvaliteedile. Vastuseisu sellele otsusele ei tekkinud. Kui protokoll oli aga üles pandud, selgus, selgus, et seda arutelu ei olnud protokollis kajastatud ja sekretär lisas selle. Sellise inimliku eksitusega, et kirjutas sinna: “Kuna Ruhnu AEK pakkumine oli kõige soodsam, otsustati sõlmida leping Ruhnu AEK-ga.”

Loomulikult oli leping juba sõlmitud. Tunnistan ausalt: see väljend “otsustati sõlmida” oli viga. Lähtuda tuleb aga sellest, et tegemist oli ainult inimliku eksitusega, mitte mingisuguse teadliku võltsimisega.

Siis avastas vallasekretär ka, et oli kirjutanud selle päevakorrapunkti 7. märtsi protokolli, kuigi oleks pidanud selle lisama 25. veebruari omasse, ning võttis selle päevakorrapunkti 7. märtsi protokollist maha. Nüüd on see sealt väljas.

Jaan Urvet, Ruhnu vallavanem

Print Friendly, PDF & Email