Arhiiv küll suleti, kuid internet jääb alles (4)

TÄNU TÖÖ EEST: Riigiarhivaar Priit Pirsko kingib arhivaar Heli Vipile lilled tänuks tehtud töö eest. MAANUS MASING

TÄNU TÖÖ EEST: Riigiarhivaar Priit Pirsko kingib arhivaar Heli Vipile lilled tänuks tehtud töö eest.
MAANUS MASING

Rahvusarhiivi Kuressaare osakond saadeti eile piduliku ja veidi nukrameelse koosviibimisega hingusele.

Rahvusarhiivi praeguseks juba endise Kuressaare osakonna juhataja Hille Tänak-Helde ütles, et ühelt poolt on tegemist uue algusega nii osakonna kahele töötajale kui ka säilikutele, mis viiakse üle Noorasse, rahvusarhiivi uude peahoonesse Tartus. Teisalt on aga järjekordne riigiasutus Saaremaalt ära kolitud, tõdes ta.

“Väga palju leinajaid siinsel arhiivil pole,” lisas Tänak-Helde. Laias laastus puutus kohaliku arhiiviga erinevatel põhjustel kokku ehk kolmandik saarlastest. Enim käidi Tänak-Helde sõnul tutvumas hooneregistri fondiga.

Totaalne muutumine

Riigiarhivaar Priit Pirsko nentis, et raske oleks saarlastelt rõõmuhõiskeid oodata, kuid tõdes, et antud juhul tuli lähtuda ratsionaalsetest kaalutlustest. Nimelt olid siinsed hoidlad täis saanud ja seega oli uute kogude vastuvõtuvõimekus ammendunud.

Samuti on kogude kolimine tingitud arhiivikasutuse muutumisest viimase kümne aasta vältel. See tähendab, et valdaval osal juhtudest on vajalik info võimalik kätte saada arhiivi külastamata.

“Vahepeal on arhiivinduses toimunud totaalne muutumine,” selgitas Pirsko. Kui 1990. aastate lõpus oli vaid umbes 2% kõigist säilikutest enam-vähem nõuetekohastes hoidlates, siis praeguseks on see näitaja Eestis tõusnud 75% peale. “Veelgi suurema muutuse on läbi teinud arhiiviteenused,” viitas Pirsko digitaalsetele võimalustele.

Riigiarhivaar kinnitas, et osakonna sulgemisega ei kao arhiiviteenused Saaremaalt siiski kuhugi. Nimelt võetakse kavva paikkondade populaarsemate ja tuumikkogude digiteerimine. Samuti kaalutakse kauglaenutuse asendamist digiteerimisega.

Näiteks kui keegi Saaremaalt soovib mõnda dokumenti uurida, siis see digiteeritakse ja nii saavad sellega hiljem interneti vahendusel tutvuda ka teised huvilised. “Lahendusi on kindlasti rohkem kui üks,” märkis Pirsko.

Kauglaenutuse süsteem säilib siiski kindlasti Tartu ja Tallinna vahel, kuna sealsed mahud on suured.

Endine maavanem Jüri Saar ütles, et riik võiks regionaalpoliitikas rohkem lähtuda põhimõtetest, mida kasutatakse looduskaitses: “Kui looduses võetakse puu maha, siis tuleb uus asemele istutada.” Nii võiks ka riik mõne töökoha Saaremaale tagasi tuua või midagi vastu anda, kui ta siit kaks kohta ära kaotab, leidis Saar. Töötamisvõimalust mõnes teises osakonnas kummalegi Kuressaare osakonna töötajale ei pakutud.

Sõna võttis koosviibimisel ka Saaremaa piimanduse uurija Arvi Truu, kes külastas kolmel viimasel nädalal arhiivi tavapärasest sagedamini. Üldist külastatavuse märgatavat tõusu näitas ka arhiivi külalisteraamat. Kui eelmise aasta teisel poolel käis arhiivis vaid kümmekond inimest, siis selle aasta kolme kuuga oli huvilisi neljakümne ringis.

Sulgemisuudise mõju

“Nii kiiret teenindamist, kui siin, pole kuskil olnud, ei jõudnud maha istuda, kui juba dokumendid tulid,” kiitis Arvi Truu kohaliku osakonna tööd. Ta lisas: “Natuke kahju küll, et see ära kaob, aga samas on hea meel ka, et Tartus uus uhke arhiiv avatakse.” Külastajatele avatakse Noora 2017. aasta algul.

Arhiivitöötajatele Hille Tänak-Heldele ja Heli Vipile kinkis rahvusarhiiv moodsad tõukerattad.

Arhiivi tänaval asuvas hoones töötas Kuressaare osakond 1998. aastast. Endise sõjaväehospidali ehitas arhiiviks ümber AS Karukell. Hoone on siiani hästi säilinud, hoolimata sellest, et ühtegi sanitaarremonti pole see vahepeal läbinud. Hetkel selles osas, kes hakkab majas edasi tegutsema, selgust ei ole.

Lisaks Kuressaares asuvatele kogudele viiakse uude arhiivihoonesse üle ka riigiarhiivi Haapsalu osakonnas ja Tartu Liivi tänava arhiivihoones ning Tallinnas Tõnismäel olevad kogud.


KURESSAARE ARHIIV ARVUDES

• 6 hoidlat
• 265 m2 hoidlapinda
• 140 000 säilikut
• 11 000 arhiivikarbis
• Dokumendid alates aastast 1944

Print Friendly, PDF & Email