LUGEJA KÜSIB (1)

Minuga juhtus tööõnnetus, kui töötasin ketassaega. Minu arvates oli tööpink ohtlik, aga tööandja arvas, et see oli korras. Mida teha?

Vastab tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osakonna juhataja Rein Reisberg:

Tööõnnetuste uurimisel nimetavad inspektorid õnnetuse ühe põhjusena töövahendi mittevastavust ohutusnõuetele viis korda sagedamini, kui seda teevad tööandjad.

See näitab, et tööandjad ei hinda tööõnnetuse uurimisel kasutatud töövahendite vastavust töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele. Põhjuseks võib olla nii teadmiste vähesus masinaohutusest kui soovimatus tunnistada tõde, et õnnetuse üks põhjus oli ohtliku masina kasutamine. Töökeskkonnas kasutatava masina puhul on oluline, et pääs ohualale on tõkestatud. Tänapäevaste masinate puhul on vigastusoht välditud ka siis, kui töötaja käsi peaks juhuslikult liikuma tavapärasest teises suunas. Masina liikuvate osadega ohtliku kokkupuute vältimiseks on ette nähtud kaitsepiirded või -seadised.

Ketassael on tavapäraselt saeketta kaitsekate, mis õige reguleerimise korral hoiab ära käe sattumise vastu saeketast. Ohtlikumatel masinatel varustatakse kaitsepiire blokeeringuga, mis piirde eemaldamisel peatab ohtliku osa liikumise.

Kasutusjuhendis on kirjas, kuidas masina valmistaja on ette näinud kasutaja ohutuse tagamise. Tavapäraselt on neis välja toodud ohutusele viitavad osad. Isegi kui juhendi keel ei ole arusaadav, on piltidelt võimalik mõista, millised kaitseviisid on masinal ette nähtud.Paraku põhjustavad õnnetusi sageli masinad, mille ohutusseadised on eemaldatud ja kasutajad ei pruugi teadagi, et valmistaja nägi need ette. Nii töötaja kui tööandja kindlustunde tagab see, kui ettevõttes on masinad, millel on valmistaja antud ohutusnõuetele vastavuse deklaratsioon ja kõik kaitseseadised on kasutusel.

Kui õnnetuse uurimise käigus võrreldakse masina ohutust juhendis kirjeldatuga, saab anda hinnangu selle seisundile. Ka siis, kui masin ei vastanud nõuetele, on õige seda tunnistada, sest nii saame tegematajätmistest õppida ja sarnaseid õnnetusi tulevikus vältida.

Print Friendly, PDF & Email