MUHU UUDISSED: Pühabe maukige liha ja saialeiba

Kenad suuri nädali jätku, kulla munuksed. Lihatumad pühad oogid juba ukse ies. Suuri nädali olli ennevanasti ikka ilm kole külm ja vilu oln ja kõege rohkem vihma ja lörtsi olli kua sedaaegu sadan. Selle järel akan tassakesti soemaks püörma. Äkist nõuke kaup kehtib nüüdsel aa kua? Üks asi oo muidugid kindel – kelluaad lähtvad küll nädali lõppus teeseks. Põle mina sest kelluaaga solgutamisest viel aru suan, et mis sest tolku oo. Lastel oo muedugid kole tüüti. Nädal aega oo koolist puhkus oln ja omingu kauemini asemel kõõnustatud ja nüid tuleb omingu viel varamini üles tõusta.

Neh et vitsutage siis aga nädali sihes omad kõhud kenasti apurokka täis ja pühabe maukige liha ja saialeiba! Ja kenasid kirjusid pühademune kua ikka kõikidele! Kis tahab viel miskisuguseid lihatumate pühade kuntsa tiada suaja, siis vaikse laupa pääva suab ennassid Muhu muuseumis koolita kua. Sial pietse ää Munafest. Nii kut kell kakstesn kukub, akatse pihta ja kahe paiku lõpetatse ää. Selle aaga jõvab munad värvitud küll ja ulga tarkust kua juure õppi. Koolitamise raha küsitse paljast kaks eurut.

Neh, ja Muhu kalamiestele ma sooviksi ikka ead kalaõnne, sest seda ikka suuri pühade aegas soovitse ja välja nõiutse. Liiva meiereis oo nüid juba puar vuastad oln ühe ukse kõrvas kiri “Siin ei ole kala”. Aga astu sisse ja, tere omingust, kala kut palju – suab omale, suab kassile. Ja kala sial kohtas piabkid palju olema, sest sie oogid ju oopistükkis kalapoed.

Aga tuleva nädali pietse Hellamoa külakeskuses ää Muhu külavanamate koosolek. Kahekümne ühessandal, neh, siis teisibe õhta, kellu viiest.

Ja riede oo jürikuu esimene päe ja siis ju tihasse kanget nalja üheteesele. Aga moo jut põle paergu mittemärki nali. Selle õhta näidatse kohe päris tõeste Hellamoa külakeskuses jälle kinu. Ja põle naljavilm kua mitte, midast näidatse. Ühna tõsine asi oo. Nimeks oo vilmil “Perekonnavaled”. Pihta akatse kellu seitsmest ja pileti innaks oo neli eurut. Sie oo jälle üks nii tuline uus vilm, et põle masu kuud aegagid kinudes viel nähe oln. Voata ikka, kui nobeste nie vilmid nüid ülemoalt siia jõudvad!

Olga siis ikka moekast, kulla munuksed!

 

Print Friendly, PDF & Email