Kuressaare Soojuse kasum vähenes mõnevõrra

Kuressaare linnale kuuluva AS-i Kuressaare Soojus üldkoosolekul kinnitati ettevõtte 2015. aasta majandusaruanne.

Kuressaare Soojuse juhatuse liikme Paul Leemeti sõnul läks aktsiaseltsil 2015. aastal umbes samamoodi kui 2014. aastal. Kui mitte arvestada Keskkonnainvesteeringute Keskuselt saadud toetust, ühekordset vanade tänavavalgustuse varade mahakandmist seoses rekonstrueerimisega ja varem toetusega soetatud varade amortisatsiooni, oli 2015. aasta kasum 245 000 eurot, selgitas Leemet. Seda on umbes 130 000 euro võrra vähem kui 2014. aastal.

Aktsiaseltsi 2015. aasta puhaskasum oli 2 554 424 eurot. Seejuures sai Kuressaare Soojus KIK-ilt aga toetust Kuressaare tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks 2 702 619 eurot. Kasum otsustati jätta jaotamata ja suunati varasemate perioodide jaotamata kasumisse.

Aktsiaseltsi suuremad tuluallikad on soojusemüük, mis moodustab 72% müügitulust, ja elektrimüük koos taastuvenergia toetusega, mis on 19% müügitulust. Suuremad kulud olid seotud kütuse ostuga (33% kuludest) ja põhivara amortisatsiooniga (27% kuludest).

Paul Leemeti sõnul tänavu suuremaid investeeringuid plaanis ei ole. Kui aga KIK-ilt toetust saadakse, alustatakse aasta viimases kvartalis Talli tänaval soojustrassi uuendamist, lisas Leemet.

 

Print Friendly, PDF & Email