Leisi volikogu ei usaldanud vallavanemat läbi rääkima (12)

Leisi vallavolikogu alustas küll ühinemisläbirääkimisi linnaga, kuid ei pidanud võimalikuks usaldada valda esindama vallavanem Ludvik Mõtlepat.

Nimelt jättis volikogu oma esmaspäeval toimunud istungil välja punkti, mis volitab ühinemisläbirääkimisi pidama vallavolikogu esimehe ja vallavanema.

Eelnõu vastuvõtmise eel tõi vallavolikogu liige Margus Pajuste välja, et kuna vallavanem ei poolda Kuressaare ettepanekut, siis on omaette küsimus, kas volitada teda Leisi valla nimel ühinemisläbirääkimisi pidama.

Seda pidas probleemiks ka volinik Andrus Kandima: “Kuidas saata läbirääkimistele inimene, kellel on hoopis teine seisukoht ja kes soovib hoopis teist kokkulepet.”

Puhkusel viibivalt Ludvik Mõtlepalt Saarte Häälel eile kommentaari küsida ei õnnestunud.

Andrus Kandima tõi veel välja: “Aasta-poolteist tagasi panime vallavanemale ette, et tuleks hakata läbi rääkima naabritega, aga kahjuks ei ole ühtegi ametlikku kohtumist toimunud ühelgi suunal, kuigi valdasid on siin ümberringi küll.” Ettepanek Pöidele ja Orissaarele tehti nimelt volikogu initsiatiivil.

Ludvik Mõtlepat üleeile volikogu istungil kohal ei olnud. Saalis istunud valla arendusnõunik Andres Jalakas ütles repliigi korras, et kui nad ei usalda vallavanemat läbirääkimisi pidama, tuleb valida uus vallavanem. Selle üle volikogus arutelu ei järgnenud.

Volikogu esimees Tiina Olesk ütles eile Saarte Häälele, et tegemist on väikese nüansiga, mis läbirääkimistel takistuseks ei saa. “Arvasime, et me ei hakka seekord sellega tegelema. Mõtleme need asjad täpselt läbi,” märkis Olesk.

Ta lisas, et kui vallavanem puhkuselt naaseb, istutakse maha ja arutatakse, kes läbi rääkima läheb. Ühe võimaliku kandidaadina nimetas Olesk eelarve- ja majanduskomisjoni esimeest Margus Pajustet. Olesk selgitas, et finantsküsimused on läbirääkimistel küllaltki kaalukad.

Margus Pajuste ütles eile Saarte Häälele samuti, et vallavanem oodatakse puhkuselt tagasi ja siis arutatakse edasi.

“Me tahtsime mõtelda, kas seal peab olema kaks inimest või võib rohkem olla,” märkis ta. Samas tõi Pajuste välja, et argumendiks oli siiski ka asjaolu, et vallavanemal on ühinemise küsimuses natukene teistsugune seisukoht kui volikogul.

Milline Mõtlepa seisukoht täpselt on, peaks selguma hiljemalt järgmisel volikogu istungil, kui arutatakse, keda volitada läbirääkimisi pidama.

“Volikogu võttis endale sisuliselt natuke mõtlemisaega sellega, aga põhimõtteliselt otsustasime, et läheme läbirääkimistele,” selgitas Pajuste. Ta lisas, et praeguseks on Leisi avanud kaks ust ja kumb sobilikum variant on, näitab tulevik.

Abivallavanem Enno Reis tõdes, et volikogu otsus on põhimõtteline küsimus ja näitab teatud usaldamatust. «Niipalju kui aru sain, ei olnud nad veel valmis seda volitust andma. Ilmselt võib juhtuda, et järgmisel istungil tuleb mingisuguse komisjoni moodustamine,” ütles Reis.

Ta lisas, et selline samm volikogu poolt on mõneti hämmastav. Nimelt on teiste omavalitsuste sarnastel otsustel märgitud, et volitatakse volikogu esimees ja vallavanema või linnapea.

Volikogu istungil ütles Enno Reis, et vallavalitsuse seisukoht on valdavalt selline, et kui on valida kahe variandi vahel, siis Leisi jaoks on Suur-Saaremaa variant õigem, kuna Kuressaare on ikkagi Saaremaa keskus ja tõmbekeskus.

Print Friendly, PDF & Email