JUHTKIRI: Mõistlik mõte

Sellest, et maapiirkondades jääb lapsi aina vähemaks, koolid jäävad aasta-aastalt tühjemaks ning noored aktiivsed inimesed eelistavad elada pigem linnas, on juttu üsna sageli.

Õnneks leidub maal siiski neid, kelle jaoks on oluline kodupaiga hea käekäik ning kes tahavad selleks, et seal oleks parem elada, ise midagi ära teha. Üks hea näide kodanikualgatusest on Metsküla lastehoiu avamine kolm aastat tagasi.

Paraku on nii Metsküla lastehoid kui ka Pär­sama lasteaed Leisi alevikust üsna kaugel. See aga, kui kümmekond kilomeetrit tuleb päeva jooksul läbida mitu korda, tähendab arvestatavat aja- ja rahakulu.

Seega on Leisi lapsevanemate ettepanek avada keskkoolihoones lasteaed igati mõistetav. Mitmesajale lapsele ehitatud koolimajas, kus õppijaid vaid sadakond, peaks ruumi ju piisavalt olema. Ja suure tõenäosusega jätkaksid need lapsed, kes koolimajas asuvas lasteaias käinud, tuttavas majas ka oma haridusteed. Mida otsustajad lapsevanemate ideest arvavad, näitab tulevik.

Print Friendly, PDF & Email