Tugila aitab lahendusi otsida

Kuressaares tegutsev Noorte Tugila märkab õppimisest ja tööst kõrvale jäänud noort.

Eelmise aasta lõpus juhtis riigikontroll tähelepanu asjaolule, et 34 000 noort vanuses 15–29 eluaastat ei tööta ega õpi. Kuna nimetatud arvu sisse on arvestatud ka näiteks puudega noored, välismaal tegutsejad, kelle kohta Eesti riigil andmed puuduvad, rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel olijad, siis tegelikult olukord nii hirmutav ehk ei ole. Eesti avatud noorsootöö ühenduse andmetel vajaks aga 15 000 noort suunamist või nõustamist, kuhu ja kuidas edasi. Saaremaal loetakse selleks arvuks 802, Kuressaares 311.

Oleme harjunud enda ümber nägema aktiivseid ja tublisid noori, kes saavad hakkama koolis, tegelevad huviharidusega, neil on hobid, lai sõpruskond ja toetav pere. Üldhariduskoolist suunduvad nad sujuvalt edasi õppima, leiavad töö, lahkuvad vanematekodust, loovad pere. See on täiskasvanuks saamise traditsiooniline viis.

Samas on järjest enam neid, kes saavutavad nooruses küll isiksusliku küpsuse, kuid sotsiaalsete kohustuste ja vastutuse võtmine lükkub järjest hilisemasse ikka. Kui lisada siia riskid, millega noor peab sageli kokku puutuma, näiteks vale sõpruskond, õpikeskkonna sobimatus, mittetoetav vanematekodu, varane lapseootus, raskused tööturul kohamisega pärast õpingute lõppu jms, siis võib noor inimene avastada end olukorras, kus ta tunneb vajadust heatahtliku toetuse, juhendamise või suunamise järele.

Noorte puhul on oluline, et tekkivaid probleeme märgataks varases staadiumis. Üheks võimalikuks lahenduseks peetakse noorsootöö võimalusi, noorsootöötajaid, avatud noortekeskusi.

Möödunud aasta lõpus alustati igas maakonnas Eestimaal tööd programmiga Noorte Tugila, et  saada kontakti 15–26-aastaste noortega, kes ei õpi või ei tööta, ning aidata neil leida oma elu mõte ja siht. Üle Eesti juhib Noorte Tugila programmi Eesti avatud noortekeskuste ühendus, kes on saanud volitused haridus- ja teadusministeeriumilt ja Eesti noorsootöökeskuselt, rahastuse aga Euroopa Liidu tõukefondist.

Sihtgruppi kuuluvate noortega kontakti loomine toimub läbi otsesuhtluse noortekeskuses või koostööpartnerite või vanemate, sugulaste, sõprade kaudu. Kutsume kõiki üles märkama enda ümber noori, kes ei ole oma kohta leidnud, kes ei õpi ega tööta või kellel on kooliskäimisega probleeme; noori emasid, kelle laps on saanud poolteiseaastaseks ja kes kahtlevad, millist teed mööda oma elu edasi sättida. Soovitage neid ühendust võtta Noorte Tugilaga.

Neutraalsel seisukohal noorsootöötaja võib olla nii lihtsalt ärakuulaja rollis kui ka spetsialist, kes oskab soovitada kontakte ja viise edasitegutsemiseks, motivatsiooni leidmiseks. Tugila on individuaalne lähenemine noorele ja tema probleemidele, keskendumine tema kogemustele, võimetele, võimalustele. Otsime koos lahendusi noore jaoks ja noorega koos!

Noorte Tugila kohta saab infot veebilehelt www.tugila.ee, Saaremaal leiab Tugila Kuressaare noorte huvikeskusest Kitsas tn 2. Info ja kontakt leevanem@gmail.com, www.kuressaare.ee/knh.

Kuressaare noorte huvikeskus

Print Friendly, PDF & Email