VALLAVOLIKOGUS

8. märtsil erakorralises volikogus:

Lääne-Saare vallavanemaks valiti Tiina Luks.

Vallavanema ettepanekul kinnitati:

  • – vallavalitsuse liikmete arvuks viis – neli mittepalgalist valitsuse liiget ja vallavanem;
  • – vallavalitsus järgmises koosseisus: vallavanem Tiina Luks, abivallavanem Urmas Sepp, finantsjuht Helle Alas, liige Jaanika Tiitson, liige Koit Kelder.

Võeti teadmiseks Andres Tinno esitatud info ühinemise teemal ning ülevaade valitsuse ja volikogu tehtud töödest.

Kaire Müür, õigusnõunik

Print Friendly, PDF & Email