Liiklemine kergliiklusteedel

Kevade saabudes on tihenenud kergliiklusteede kasutamine. Seoses sellega anname teada, et Lääne-Saare vald korraldab kergliiklusteede hooldamist ja heakorraalast järelevalvet vastavalt vajadusele.

Kergliiklustee, mis on liiklusseaduse kohaselt käsitletav jalgratta- ja jalgteena, on jalgrattaga, tasakaaluliikuriga ja jalgsi liiklemiseks ette nähtud eraldi tee või teeosa, mis on tähistatud asjakohaste liiklusmärkidega.

Kergliiklustee omab küll teatavat terviseedenduse rolli, kuid tegu ei ole siiski spordirajatisega. Seega on arusaam, et kergliiklustee peab olema rulluisutajatele läbitav, ekslik. Rõhutame, et kergliiklustee on siiski mõeldud eeskätt ohutuks liiklemiseks jalgrattaga ja jalgsi liikumiseks ning annab võimaluse harrastusspordiks.

 

Print Friendly, PDF & Email