Uuring: saarte väikeettevõtted on keskmisest ettevaatlikumad

SEB uuring “Baltimaade ettevõtlusbaromeeter” näitab, et Saaremaa ja Hiiumaa väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) jäävad 2016. aasta väljavaadetest rääkides keskmisest pessimistlikumaks. Ei plaanita märkimisväärselt muudatusi ei töötajate arvus, eksporditurgudel ega innovatsioonitegevustes.

“Uuringu kohaselt eeldab 17% Eesti VKE-dest, et sel aastal kasvab nende käive üle 15%,” rääkis SEB Põhja regiooni juht Kadrian Jaagund. Ta märkis, et kuigi Saaremaal on optimistide hulk pisut väiksem kui Eesti keskmine, on see jäänud eelmise aastaga võrreldes samale tasemele (15%), kuid Hiiumaal on see näitaja oluliselt langenud. “Kui 2015. aastal eeldas 17% Hiiumaa VKE-dest üle 15% käibe tõusu, siis tänavu usub seda kõigest 4% vastanutest.”

Saare- ja Hiiumaa ettevõtete keskmisest ettevaatlikum suhtumine väljendub ka nende ekspordiplaanides. Uutele turgudele sisenemist või olemasolevatel eksportturgudel laienemist kavandab 17% Hiiu- ja Saaremaa ettevõtjatest. Kui Hiiumaa ettevõtjate valmisolek uuteks investeeringuteks on Eesti madalaim (4%), siis üle 30 000 euro väärtuses investeeringuid plaanib  Saaremaa VKE-dest 17%.

Töötajate arvu kasvus ja innovatsioonitegevustes ei plaanita märkimisväärseid muudatusi. Nii Hiiu- kui ka Saaremaal on võrreldes eelmise aastaga kahanenud ettevõtete arv, kes plaanivad luua uusi töökohti. Hiiumaa VKE-dest kavandab töökohtade arvu suurendada 13% ja Saaremaal 16% (Eestis keskmiselt 18%). Samas ei plaanita ka märkimisväärset töötajate arvu kahanemist – seda peab võimalikuks vaid 4% Hiiumaa ja 5% Saaremaa ettevõtetest.

Küsitletud Eesti ettevõtetest 68% plaanib tõhusust parandada kas toodete või teenuste arendamise, töötajate koolitamise, ärimudeli muutmise või muude arendustegevuste kaudu. Hiiumaal kavandavad innovatsioonitegevusi vaid pooled ettevõtted, mis on riigi kõige madalam näitaja, Saaremaal plaanib seda teha 65%.

Võrreldes eelmise aastaga on nii Hiiumaa kui ka Saaremaa VKE-de soov panustada innovaatilistesse tegevustesse oluliselt langenud. Mõlema maakonna ettevõtted peavad kõige olulisemaks innovaatiliseks tegevuseks toodete või teenuste arendamist.

 

Print Friendly, PDF & Email