Linn: erihooldekodu osas kokkuleppeid pole olnud (6)

Kuressaare linnavalitsuse väitel ei ole AS-iga Hoolekandeteenused mingeid varasemaid kokkuleppeid Kuressaarde kavandatava erihooldekodu asukoha suhtes tehtud.

AS Hoolekandeteenused esitas linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse Ida ja Kirde tänava nurgal asuvale maaüksusele erihooldekodu rajamiseks. Oma vastuskirjas märkis linnavalitsus, et erihooldekodule peaks leidma sobivama asukoha.

Samas väitis AS-i Hoolekandeteenused kinnisvaradirektor Karl Mänd eilses Saarte Hääles, et kõnealuse kinnistu on linn omal ajal ise välja pakkunud.

Kuressaare abilinnapea Mart Mäekeri selgitustest tuleb välja, et linnavalitsus tegeles erihooldekodu teemaga juba mullu mais ehk üheksa kuud tagasi. Tollaste kontaktide tulemusena edastas linnavalitsuse sotsiaalosakond AS-ile Hoolekandeteenused kirja, milles oli loetletud hetkel linnas saadaolevaid kinnistuid, nende hulgas ka Ida ja Kirde tänava nurgal olev maa-ala.

Linna ja AS-i Hoolekandeteenused vahelises suhtluses kaaluti küll erinevaid variante, kuid ühegi konkreetse asukoha osas mingeid seisukohti ei võetud. “Seetõttu tuli AS-i Hoolekandeteenused kohavalik tegelikult ootamatuna ja enne detailplaneeringu algatamise taotluse esitamist oleksid nad võinud linna­valitsusega konsulteerida,” märkis Mäeker.

AS Hoolekandeteenused soovib praeguse ligemale 400 hoolealusega Sõmera Kodu asemel rajada väiksemad erihooldekodud. Kuressaares on plaan luua tingimused hooldusteenuse pakkumiseks 40 inimesele.

Ida ja Kirde tänava ristile kavandatav erihooldekodu hakkaks umbes kahekümnele vaimupuudega inimestele pakkuma tugiteenuseid igapäevaeluga hakkama saamiseks. Veel 20 inimese tarbeks on plaanis osta ja renoveerida majad või korterid, kus hakatakse pakkuma kogukonnas elamise teenust.

Print Friendly, PDF & Email