Linn ei kiirusta erihooldekodu plaani toetamisega (4)

Kuressaare linnavalitsus andis AS-ile Hoolekandeteenused mõista, et Ida ja Kirde tänava nurgale kavandatava erihooldekodu jaoks tuleks otsida teine asukoht.

AS-i Hoolekandeteenused taotlusele algatada Ida ja Kirde tänava nurgal detailplaneering erihooldekodu rajamiseks vastas linnavalitsus, et Kuressaare üldplaneeringu järgi on nimetatud piirkonna juhtotstarve rida- ja korterelamuala, kus lubatud sihtotstarve on elamumaa. Erihooldekodu ehitamise korral peaks linna hinnangul maa sihtotstarve olema ühiskondlike ehitiste maa.

“Oleme meelsasti abiks sobivama asukoha valikul. Pikendame Ida ja Kirde tänava nurgal asuvale maaüksusele detailplaneeringu algatamise või mittealgatamise otsuse tähtaega 90 päevani kaasatavate ja koostöötegijate suurest hulgast tingitud põhjusel,” öeldakse linnavalitsuse vastuses.

Hoolekandeteenuste kinnisvaradirektor Karl Mänd ütles Saarte Häälele, et vastuolu üldplaneeringuga siiski pole. “Meie teenusüksus võib asuda elamumaal, ühiskondlike hoonete maal ja ärimaal. Tegu on eluhoonega, mille kasutusotstarve on elamu, seal ei saa olla vastuolu sellega, et tegu on elamumaaga,” selgitas ta.

Mingit lõplikku otsust AS Hoolekandeteenused edasise tegevuse osas teinud ei ole. Männi sõnul on kaalumisel, kas hakatakse selgitama sihtotstarbe küsimust, mis on välja toodud planeeringu mittealgatamise ühe võimaliku põhjusena.

“Kindlasti kuulame ära ka need võimalikud teised asukohad, kuigi ka selle kinnistu on linn meile omal ajal välja pakkunud,” ütles Mänd, tunnistades, et asutusel endal alternatiivi kohe välja pakkuda ei ole. “Meile pole ei öeldud, mistõttu tahame ka kõnealuse kinnistu osas veel aru pidada,” lisas ta.

Et menetlust pikendati, Männi sõnul üllatav pole. Küll imestas ta selle üle, et probleemina on viidatud maa sihtotstarbele, aga sarnase asjaga on Hoolekandeteenused tema sõnul kokku puutunud ka teistes omavalitsustes.

“Automaatselt arvatakse miskipärast, et peaks olema ühiskondlike ehitiste maa. Pigem on nii, et sellele ei ole varem mõeldud ja lähenetakse stereotüüpselt – kui on tegu sotsiaalvaldkonnaga, küllap siis peab olema ka ühiskondlike ehitiste maa. Ehitise kasutusotstarvete loetelus on erihooldekodu liigitatud aga eluhoonete alla,” selgitas Karl Mänd.

Print Friendly, PDF & Email