Tanel Aru valiti osalema Eesti ja Läti koostööprojekti

Leisi vallas tegutseva mahetootja Tanel Aru ettevõte Kritanto OÜ valiti üheteistkümne põllumajandustootja hulka, kes hakkavad koos nõustajatega otsima lahendusi sõnniku keskkonnahoidlikuks kasutamiseks.

“Projektiga kaasnevad erinevad analüüsid annavad mulle informatsiooni ja kindlustunde otsuste langetamisel,” ütles Tanel Aru (pildil), tundes heameelt valituks osutumise üle.

Pilootprogrammis osaleb üle Eesti 11 ettevõtet, mis ekspertkomisjon valis välja 21 sooviavaldaja hulgast, kellest väikseim kasutab maad 68 hektari, suurim aga 4000 hektari ulatuses. Taotlejad olid piimatootmise, teravilja-, lihaveise-, sea- ja lambakasvatuse valdkonnast, ütles Eesti põllumajandus-kaubanduskoja keskkonnavaldkonna juht Ann Riisenberg.

Ettevõtted pidid programmis osalemiseks kirjeldama oma ettevõtte kitsaskohti sõnnikumajanduses, samuti peavad nad valmis olema programmi käigus panustama sõnnikumajanduse ja loomade karjatamistingimuste parendamisse.

Eesti ja Läti koostööprojekti GreenAgri pilootprogrammis osalevad ettevõtted saavad kogenud keskkonna- ja põllumajandusekspertidelt väärtuslikke nõuandeid ettevõtte keskkonnaküsimuste lahendamiseks ja veeseaduse karmistuvate nõuete täitmiseks. Neile tutvustatakse keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid ja praktikaid orgaaniliste väetiste kasutamisel. Koostöös ekspertidega koostatakse iga osaleva ettevõtte jaoks individuaalne tegevuskava.

Hiljuti Ratlast Aru külla kolinud Kritantol on mitmel pool Leisi vallas 49 ha külvikorras maad, 30 ha rohumaid ja üle 40 lihaveise. Tanel Aru ise on Kuressaare poiss, kes alustas põllumajandusega mõned aastad tagasi täiesti nullist, abiks põllumajandustoetused ja talunikest onudelt saadud tugi põllutehnika kasutamise osas.

 

Print Friendly, PDF & Email