KOMMENTAAR: Sigade arvukus: tõde peab selguma! (3)

Võrreldes arvukushinnangutes kajastatuga on metssigade tegelik arvukus Saaremaal oluliselt kõrgem olnud juba pikema perioodi jooksul.

Viimase jahihooaja küttimisandmete valguses võib täna järeldada, et möödunud talve lõpul elas Saaremaal minimaalselt kolm ja pool tuhat metssiga.

Järgneva nädala jooksul, pärast seda, kui keskkonnaametist jõuavad meieni lõplikud küttimisandmed, plaanime Saaremaa jahipiirkondade kasutajate jaoks koostada küttimisandmetele ja vaatlusinfole tuginevalt ülevaate sellest, kui palju isendeid ühes või teises jahipiirkonnas 2015. aasta talve lõpul minimaalselt olemas oli.

Kõrvutades eelnenud aasta tähelepanekuid ja vaatlusandmeid selle aasta omadega, aitab see jahipiirkondade kasutajatel anda loodetavasti oluliselt adekvaatsema hinnangu metssigade praegusele arvukusele.

Kuna tegemist on ikkagi hinnangutega, siis absoluutset tõde loomade tegeliku arvu kohta metsas sel viisil kogutud andmete põhjal loota ei tasu, kuid arvukuses toimuvate muutuste suuna ja ulatuse osas võiksid need olulist tuge pakkuda küll.

Metssead Saaremaal kindlasti otsas ei ole, kuid seda, kas ja kui palju arvukus võrreldes eelmise aastaga muutunud on, me täna veel öelda ei oska.

Loodetavasti jõuame tõele võimalikult lähedale järgnevate kuude jooksul, mil saavad koondatud ja analüüsitud kõik erinevad seireandmed.

Rauno Veeroja, keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist

 

Print Friendly, PDF & Email