Töötute arv ligineb maakonnas seitsmesajale (5)

Kui jaanuari lõpul oli Saare maakonnas registreeritud töötuid 676, siis kuu aega hiljem, veebruari lõpuks oli end töötuna arvele võtnud 689 inimest.

Enim lisandus töötuid kuu ajaga Lääne-Saare vallas – 9. Ühtekokku oli läinud kuu lõpuks Lääne-Saares töötuna arvel olijaid seega 146. Kuressaares kasvas töötute arv eelmisel kuul viie inimese võrra ning töötuid oli linnas selle kuu alguseks 298.

Päris mitmes vallas on töötute arv aga koguni vähenenud. Väiksemaks jäi registreeritud töötute arv kuu ajaga näiteks Kihelkonnal, Leisi vallas, Torgus ja Valjala vallas. Kihelkonnal oli töötuid võrreldes kuu varasemaga kolme võrra vähem (12), Leisi vallas ühe võrra vähem (34), Torgus samuti ühe võrra vähem (6) ja Valjalas nelja võrra vähem (19).

Laimjala vallas, Muhus ja Mustjalas jäi töötute arv aga jaanuari lõpu seisuga võrreldes samaks. Laimjalas oli ka eelmise kuu lõpul töötukassas töötuna registreeritud 17 inimest, Muhus 27 inimest ja Mustjalas 13 inimest.

Orissaares oli samal ajal töötuna arvel 43 inimest, Pihtla vallas 34 inimest, Pöidel 13, Ruhnus kolm ja Salme vallas 24 inimest.

Print Friendly, PDF & Email