Milline riigiasutus võiks tulla Saaremaale? (9)

Saare maavanem Kaido Kaasik ütles Saarte Häälele, et plaanis on konsulteerida kohapealsete riigiasutustega selleks, et teha selgeks, milliseid ülesandeid on võimalik maakonda juurde tuua, arvestades maakonnas juba tegutsevaid riigiasutusi.

“Samuti peame me läbirääkimisi erinevate ministeeriumidega kaugtöö võimalikkuse osas, näiteks registrite pidamine ja korrastamine, merendusega seotud valdkonnad, merehariduse andmine, aga ka statistika töötlemine jne,” lisas Kaasik ja kinnitas, et kindlasti tehakse ettepanekud, kui teemaga on põhjalikult tegeletud.

Riigihalduse minister Arto Aas pöördus ministrite ja maavanemate poole üleskutsega, kutsudes kõiki aktiivselt kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema asutuste pealinnast väljaviimiseks.

Nimelt peeti valitsuse tegevusprogrammi koostamisel oluliseks riigireformi läbiviimist ja regionaalse arengu toetamist. Selleks lepiti kokku, et toetatakse autonoomselt toimivate ja keskvalitsusega nõrgalt seotud avaliku võimu asutuste väljaviimist pealinnast. Nendeks on näiteks kõiksugused avaliku sektori sihtasutused, inspektsioonid, ametid ja agentuurid.

Ettepanekuid oodatakse, kuna rahandusministeeriumis tegeletakse analüüsiga “Valitsussektori asutuste ülesannete ja paiknemise analüüs ja põhimõtete väljatöötamine”. Analüüsi üks osa on aga ettepanekute tegemine asutuste pealinnast väljaviimiseks. Neid oodatakse 15. aprilliks koos selgituste ja põhjendustega.

Samuti palutakse vastajatel hinnata konkreetsete asutuste pealinnast väljaviimise teostatavust.

 

Print Friendly, PDF & Email