Pensionäre on vähem, kui oli 15 aastat tagasi

Saare maakonnas on pensionäride arv võrreldes 15 aasta taguse ajaga vähenenud.

Statistikaameti andmed näitavad, et kui 2001. aasta 1. jaanuari seisuga elas maakonnas 10 711 pensionäri, siis tänavu jaanuari hakul 10 552.

Enamik pensionäridest on vanaduspensionärid, keda oli 2016. aasta algul 8073. Töövõimetuspensionäride arvuks jaanuaris märgib statistika­amet 2255.

Kui veel 2000. aastal oli maakonnas 2686 töövõimetuspensionäri, siis 2001. aastal 1874.

Statistikaamet selgitab selle arvu järsku vähenemist 2001. aastal pensionikindlustuse seaduse muutmisega 2000. aastal, mis näeb ette, et vanaduspensioni ikka jõudnud töövõimetuspensionärid loetakse vanaduspensionärideks või rahvapensioni saajateks.

  1. aastal ületas Saare maakonna töövõimetuspensionäride arv aga taas kaht tuhandet.

Statistikaameti avaldatud varaseimad andmed Saare maakonna pensionäride arvu kohta pärinevad aastast 1970. Toonases Kingissepa rajoonis oli 9514 pensionäri. Sel aastatuhandel oli pensionäride arv suurim 2006. aastal – 10 769.

Maakonna keskmine vanaduspension kuus oli tänavu 1. jaanuari seisuga 341 eurot 53 senti. 2015. aastal oli see 321 eurot 99 senti. Eesti keskmine vanaduspension oli käeoleva aasta hakul 326,98 eurot. Kõrgeim oli see Harju maakonnas – 351,11 eurot. Järgneb Hiiu maakond 349,14 euroga, Saare maakonnale kuulub tabelis kolmas koht. Madalaimat pensioni makstakse Põlva maakonnas, seal on see keskmiselt 304,45 eurot.

 

Print Friendly, PDF & Email