Laanet: reform peab tagama elujõulised omavalitsused (5)

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet ütles Eesti juristide liidu algatusel toimunud haldusreformi-teemalisel konverentsil, et reformi peamine eesmärk on tagada omavalitsused, mis suudavad elanikele pakkuda kõrgel tasemel teenust.

“Viimasest omavalitsusreformist on möödumas veerand sajandit ja elu on edasi läinud. Eesti rahvastik kahaneb ja sellega seoses väheneb töökäte arv. Eriti jõudsalt on kahanenud maapiirkondade elanike arv,” rääkis Laanet. “Vaatamata sellele ootavad kõik Eesti elanikud riigilt ja omavalitsustelt kvaliteetseid avalikke teenuseid. Väljakutsetega toimetulemiseks ei piisa aga vaikselt ja rahulikult edasiliikumisest. Vaja on ette võtta otsustavaid samme, vaja on reformida riigi toimimist.”

Laaneti sõnul tuleks tagada, et omavalitsused oleksid elujõulised ja suudaksid täita kõiki neile pandud kohustusi. “Seniste ühinemiste käigus on Eestis tänaseks alles jäänud 215 omavalitsusüksust, kuid ligi 4/5 neist ei suuda oma rahaliste vahenditega iseseisvalt hakkama saada,” lausus ta.

“Reformi kõige olulisem eesmärk ongi luua eeldused selleks, et omavalitsusüksused suudaksid elanikele tagada oma jõudude ja vahenditega kvaliteetsed avalikud teenused.”

Print Friendly, PDF & Email