Lääne-Saare koalitsiooni-leppel on 11 allkirja (6)

Lääne-Saare vallas viimased paar nädalat valitsenud eriarvamuste tulemina sündis valla esimene koalitsioonilepe. Sellel seisavad volikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmete allkirjad, välja arvatud Boris Lehtjärve oma, kes nüüdseks on lahkunud ka erakonnast. Lisaks neile on leppele alla kirjutanud valimisliidust volikogusse pääsenud Urmas Lehtsalu ja Tauno Klütsnik ning IRL-i esindaja Tõnu Munk. Selline häälte vahekord peegeldus ka vallavanema valimistel.

Koalitsioonileppes lubatakse toetada vallavanemana Tiina Luksi, volikogu esimehena Urmas Lehtsalu ning arengu- ja eelarvekomisjoni esimehe kohal toetatakse võimaluse korral Andres Tinnot.

Leppes lubatakse ka jätkata ühinemislepingu elluviimist. Prioriteetsete investeeringutena nähakse kergliiklusteede võrgustiku edasiarendamist, suuremates asulates tänavavalgustuse parandamist, Kärla rahvamaja ehitamist ja Lümanda kooli uuendamist põhikoolide võrgu korrastamise toetusega.

Uuendusena on koalitsioonileppesse sisse viidud, et oluliste eelnõude arutelu volikogus hakkab toimuma kahe lugemisega.

Volikogu ja vallavalitsuse suurt töökoormust näitavad ka kuivad numbrid. Volikogus on arutusel näiteks kolm korda rohkem dokumente, kui oli Kaarma valla volikogus. Ilmselgelt nõuavad koalitsiooni hinnangul olulisemad otsused pikemat settimist ja arutamist.

 

Print Friendly, PDF & Email