Väikesaared saavad 640 000

Alatest eilsest saab taotleda toetust projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele teenuste kättesaadavust. Väikesaarte programmi kogumaht on 640 000 eurot ja programmi kuulub 13 saart.

Väikesaarte programmi kuuluvad Naissaar, Prangli, Aegna, Väike-Pakri, Osmussaar, Vormsi, Kihnu, Manõja (Manilaid), Kesselaid, Vilsandi, Ruhnu, Abruka ja Piirissaar.

Väikesaarte programmi eesmärk on aidata saarte kogukondi, et paraneks sealsete esmatähtsate teenuste kättesaadavus ja tase. Programmis mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri- ja saarevahelisi transpordiühendusi, sealhulgas ka ühendust saarekeskuse ja sadama vahel, hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele, päästeteenuseid ja sideteenuseid.

 

Print Friendly, PDF & Email