Ruhnu lahkub omavalitsusliidust (3)

Ruhnu vallavolikogu arutab neljapäeval volikogu istungil Saaremaa omavalitsuste liidust lahkumist.

“Oleme viimastel aastatel mõistnud, et ühisosa on väike. SOL tegeleb üle-saaremaaliste projektide ja programmidega, meie jääme kõrvaltvaatajaks isegi siis, kui tahaksime osaleda,” ütles Saarte Häälele Ruhnu vallavanem Jaan Urvet.

Ta nentis, et Ruhnu osalemine SOL-i tegevuses on muutunud eeskätt transpordiküsimuste tõttu formaaljuriidiliseks ja seetõttu ei nähta edasisel liikmelisusel perspektiivi.

“Loomulikult on teiste vallavanematega sümpaatne asju arutada, kõik on asjalikud ja kogemustega inimesed. Teengi siinkohal vahet, kas SOL-i eesmärk on arengud või olla sõpruskond. Kui oleks ainult sõpruskond, siis kindlasti ei lahkuks, kuid arengutele mõeldes ei näe põhjust jätkata,” selgitas ta.

Ruhnu vallal on plaanis luua edaspidi koos Kihnu ja Vormsi vallaga täiesti uus organisatsioon, väikesaarte omavalitsuste liit. Nendeks läbirääkimisteks antaks vallavanemale volitused samuti neljapäeval toimuval volikogu istungil.

“Selline maakondade ülene ühendus oleks pretsedent, kuid selle loomiseks ei tohiks samas mingeid takistusi tulla,” sõnas Urvet, kelle sõnul kavatseb Ruhnu volikogu teistkordselt vastata eitavalt Kuressaares väljakäidud ühinemisläbirääkimiste alustamise ettepanekule.

 

Print Friendly, PDF & Email