VALLAVOLIKOGUS

Vallavolikogu veebruarikuu istung toimus 18. veebruaril volikogu saalis.

Päevakorras olid järgmised teemad:

  • Orissaare valla 2016. aasta eelarve II lugemine;
  • kehtestati osaliste kulude katmise määr lapsevanemate poolt Orissaare lasteaias;
  • muudeti Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühist jäätmehoolduseeskirja;
  • anti luba soetada vallale uus sõiduauto;
  • vallavanem andis ülevaate turismialasest tegevusest vallas;
  • arutati valla 25. juubeliaasta ürituse toimumise kohta.

Volikogu järgmine istung toimub 23. märtsil volikogu saalis.

 

Print Friendly, PDF & Email