VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuse veebruarikuu istungid

3. veebruaril

anti välja ehitusluba puurkaevu ehitamiseks Tumala mõisas;

vallavanem lubati õppepuhkusele.

16. veebruaril

rahuldati sotsiaaltoetuste avaldused;

anti välja projekteerimistingimused Novara OÜ puidutöökoja püstitamiseks Saikla külla.

Print Friendly, PDF & Email