Ühine prügihange tekitab paksu verd (10)

URMAS MEERITS: Ei ole võimalik hakata olmejäätmeid eraldi hunnikutesse panema, et siin on üks hunnik ja siin on teine hunnik, neid eraldi laadima. See on absurd! RAUL VINNI

URMAS MEERITS: Ei ole võimalik hakata olmejäätmeid eraldi hunnikutesse panema, et siin on üks hunnik ja siin on teine hunnik, neid eraldi laadima. See on absurd!
RAUL VINNI

Kuressaare linnavalitsus on ette valmistamas jäätmekäitlusteenuse hanget.

Sellega soovitakse leida kolmeks aastaks Kuressaare linnast ja Lääne-Saare vallast korraldatud jäätmeveo raames kogutud jäätmete töötleja-taaskasutaja ja muu võimaluse puudumisel ka kõrvaldaja.

OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam juhatuse liige Urmas Meerits uuris linnavalitsuselt aga seepeale, et mis saab jäätmetest, mis ei ole kogutud korraldatud jäätmeveo raames. “Minul ei ole võimalik hakata olmejäätmeid eraldi hunnikutesse panema, et siin on üks hunnik ja siin on teine hunnik, neid eraldi laadima. See on absurd!” selgitas ta. Jäätmed, mis ei tule korraldatud jäätmeveost, moodustavad mahust laias laastus 30%.

Lisaks heitis Meerits linnavalitsuse keskkonnaspetsialistile Katrin Koppelile ette, et jäätmejaama tegelikust tööst ei ole tal aimugi, kuid ümberkorraldusi soovib vägisi teostada ning jääb mulje, et seda tehakse kellegi kolmanda huvides.

Veel kahtleb Meerits säärase hanke vajalikkuses, kuna omavalitsusel on õigus määrata mahapanekukoht, mille tarbeks on ehitatud Kudjape jäätmejaam.

Katrin Koppel ütles Saarte Häälele, et viimastel aastatel on toimunud mitmeid kohtuvaidlusi tingituna sellest, et omavalitsus on määranud jäätmekäitluskoha otsustuskorras, kuid konkureerivad jäätmekäitlejad näevad seda ettevõtlusvabaduse piiramisena.

Etteheidete kohta ütles Koppel, et linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti töö-ülesannete hulka ei kuulu Kudjape jäätmejaama töö korraldamine ja et tema esindab linna huve. Mis puudutab aga Kudjape jäätmejaama tööd, siis seda organiseerivad linnavalitsuse poolt OÜ Saaremaa Prügila juhatus ja nõukogu. “Käitluskoha hanke ettevalmistamisse on OÜ Saaremaa Prügila juhatus kaasatud,” kinnitas Koppel.

Kudjape jäätmejaam kuulub OÜ-le Saaremaa Prügila, mis asutati Kuressaare linna, Kaarma ja Pihtla valla poolt. Jäätmejaam on aga hanke korras antud rendile AS-ile Eesti Keskkonnateenused ja seal osutab teenust OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam.

Urmas Meerits ütles Saarte Häälele, et rendileping kehtib aastani 2020. “Ühe konkursi sees tahetakse hakata tegema teist konkurssi,” tõdes Meerits.

OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam saatis linnavalitsusele ka pikema arvamuse kavandatava hanke kohta, mis sisaldab 11 punkti. Katrin Koppel märkis, et kui välja arvata süüdistused suunatud hanke ja keskkonnaspetsialisti isiku vastu, siis ülejäänud punktid tulevad kaalumisele hanketeemat käsitleval koosolekul.

Print Friendly, PDF & Email