MUHU UUDISSED: Sõuke munuke pidu olli

Neh nüid oo siis sie vabariigi voastapäe ää pietud ja Muhu valla reemiad jälle kätte antud. Kis köisid ise pidul, nie tiadvad juba puhas, et kis mõukse sai. Aga voata sie valla voasta tegu, sie olli küll üks uhke reemia. Neh, nüid oo soarlaste ja ülemoa rahva jäuks kua Liiva linn olemas. Muhulased oo oma suurt keskust juba ammu linnaks pidan. Aga muidugid nii palju kõnnitiesid ja liiklusmärkisid põle meitel tõesti enne oln mitte. Nõnna et sie Liivavahe tie ehitus olli reemiad viart küll.

Ja kontsert olli tulisema kena. Ja oma pisikse numbriga astusid üles just igas vanuses muhulased – lasteaa lastest suadik kuni pensiunäärideni välja. Ja kole kenaste ollid numbrid järje piale pandud kua. Et ikka tassakeste akkas pihta ja siis läks vahepial kohe päris erguks kätte ja enne lõppu tullid jälle nõuksed langsamad numbrid. Neh ja söömarend olli mailmatuma uhkeid lidinaid täis ja pidutordil olli kohe erkmagus maik juures. Aitüma igatahes kõikidele, kis ollid vaeva näin selle pidu korraldamisega.

Nüid oo juba poastukuu käe ja võib pissitassa argibese eluga edasi minna.

Laupa pääva oo Hellamoa külakeskuses jälle üks pitkem kuolitamise päe. Neh, ma riagi siis viiendast märtsist. Tiina Paasik Räpina aianduskuolist tuleb riakima kasvuoonetest ja nende sihes taimede kasvatamisest. Ja oo kohe tõeste pitk kuolipäe, sest pihta akatse kellu poole kümnest ja lõpetamise aeg oo laneeritud kellu neljast. Kooliraha küsitse viis eurut ja omad nimed suab kirja anda Tiinale külakeskusse ja Annikale vallamajase.

Riede, neljanda märtsi õhta, ja pühabe, kuienda märtsi õhta soab Hellamoa külakeskuses jälle kinuse minna. Sedakorda näidatse nõukest vilmi kut “Klassikokkutulek”. Riede õhta akkab kinu pihta kellu seitsmest ja pühabe kellu viiest. Pileti innaks oo sedakorda neli eurut. Rahvas tiab riaki, et olle sur kange naljavilm. Suame ikka nähe, mis suama akkab.

Muhu muuseumil oo kua üks pisike palve. Sui pietse Hellamoa kirgu juubelid ja seks puhuks tahaks muuseum näituse korralda. Nüid nad siis üidvadkid rahvale, et korjaksid rahva kääst näitusele moni kokku. Lieritunnistusi, pilta, roamatumi, kirguriideid ja köimasid, isegid miks mitte saanitekkisid. Neh oma varanduse suab piale näitust tagasi jälle kenasti. Kis nüid midagid pakuks, siis suab elista muuseumi televonni piale 45 48 872 või siis mobiili piale 50 11 566. Ja kirjuta võib e-postile kua: eda@muhumuuseum.ee.

Kena poastukuu jätku ja olge munuksed!

 

 

Print Friendly, PDF & Email