KG ja Aste õpetajad jagasid omavahel kogemusi

18. veebruaril külastasid meie õpetajad “Õppijat toetava hindamise” kursuse raames Aste põhikooli. Eesmärgiks lähemalt tutvumine just innovaatiliste lahenduste, sh tahvelarvutite ja SMART-tahvli kasutamisega tunnis. Suur tänu direktor Ulvi Valgele ja õpetajatele Maia Tõhule, Monika Leeperele, Merje Tammaile ja Ülle Soomile sooja ja inforikka vastuvõtu eest. Oli põnev pärastlõuna!

“Õppijat toetava hindamise” koolitus keskendub laiemalt kogu õppeprotsessile, avades lähemalt õppeprotsessi kavandamist, hindamise läbimõtlemist koos õpilastega, tunniprotsessi mitmekesistamist ja tagasisidestamist ning eneseregulatsiooni.

Õpetajad läbivad koolitusel kõik teemad nii teooria kui ka praktika kaudu. Iga mooduli järel tuleb läbi viia õppetund, kus teooriat praktikas rakendatakse, ja kolleegid on tundi oodatud, et koos arutada, kuidas üks või teine meetod õppetunnis töötab. Koostöö õpetajate vahel ongi ehk selle kursuse tugevaim külg.

Kohtumine Aste õpetajatega mitmekesistas kursuse kava, sest meid vastu võtnud õpetajad läbisid sama kursuse eelmisel õppeaastal ja nagu teada – kogemus on parim õpetaja.

Suur tänu Aste kooliperele vastuvõtu eest ja palju õnne kõigile KG õpetajatele, kes kas juba või kohe-kohe kursust lõpetamas on!

Marit Tarkin

Print Friendly, PDF & Email