Erukindral Ants Laaneots külas Kärla põhikoolis

Ants Laaneots. LAIDI LINDAU

Ants Laaneots.
LAIDI LINDAU

19. veebruaril käis Kärla koolis loengut pidamas erukindral Ants Laaneots, kellega oli kaasas ka kapo endine peadirektor Raivo Aeg. Igal riigil peab olema julgeolek kontrolli all, nii ka Eestil. Vaadates tänapäeva noori, on raske leida õpilast, kes ei teaks midagi Eesti kaitsejõududest ja NATO-st.

Loeng toimus kooli aulas, kuhu olid kokku tulnud Kärla, Aste ja Lümanda üheksandikud ja ka aineõpetajad. Nagu tavaks, oli sissejuhatuseks lühike ülevaade eluloost, edasi rääkis Ants Laaneots Eesti julgeolekust, NATO-st, veidi rohkem Venemaast ja Venemaa väidetavatest plaanidest ning siis järgnes kõige mahukam osa – Eesti sõjaväe süsteemist ja korraldusest.

Loeng oli väga sisukas ja huvitav ning kindlasti silmaringi laiendav. Samuti sai loengu lõpus esitada küsimusi, millele Ants Laaneots ülima heameelega vastas.

Tänu sellisele loengule said noored inimesed aimu Eesti julgeolekust ja võimalikest ohtudest. Samuti oli see uus kogemus, õppimaks ühiskonnaõpetust, olles õpilastele palju mugavam ja huvitavam, kui seda on tavatund.

Sander Õispuu, 9. kl

Print Friendly, PDF & Email