ÜLESKUTSE: Mäleta ja märka

Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika Selts (ERRS) võttis nõuks koostada rahvatantsujuhtide leksikoni. Selleks on aga vaja meie kõigi kaasalöömist.

Ei ole tähtis, kas sul on olnud viis rühma või üksainus; kas oled õpetanud rahvatantsu aastaid või õpetasid oma klassile mõne aasta jooksul, kui nad olid “sinu klass”, et nad tuua maakonna peole või viia vabariiklikule peole.

Nende andmete saamiseks töötas ERRS välja ankeedi, mida tutvustasime ka valdade kultuuritöötajatele, paludes nende abi tantsurahvalt andmete kogumiseks.

Paljud on andmed saatnud, väga paljud veel mitte.

Lugupeetud tantsujuht, ära mõtle sellele, kui suur või väike oli sinu osa rahvatantsu õpetamisel. Tähtis on see, et sa seda tegid, andsid oma panuse meie rahvakultuuri arengusse.

Suur tänu tehtu eest ja palun vii oma töö nüüd lõpuni – esita oma andmed leksikoni jaoks. Infot saab Krista Lemberilt, kelle telefon on 512 1447 ja meiliaadress krista@rahvakultuur.ee.  Ootame ankeete nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt 28. märtsini.

Annika Iin

Ankeedi leiad ka Saarte Hääle koduleheküljelt

 

Print Friendly, PDF & Email